Бутонът G

Натиснете бутона G , за да видите менютата.

1

C [ МЕНЮ ЗА СНИМАНЕ НА СНИМКИ ] ( C Менюто за снимане на снимки: Опции за снимане )

2

1 [ МЕНЮ ЗА ВИДЕО ЗАПИС ] ( 1 Менюто за видеозапис: Опции за видеозапис )

3

A [ МЕНЮ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ ] ( A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата )

4

D [ МЕНЮ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ] ( D Менюто за възпроизвеждане: Управление на снимки )

5

B [ SETUP MENU ] ( B Менюто за настройки: Настройка на фотоапарата )

6

F [ МРЕЖОВО МЕНЮ ] ( F Мрежово меню: Мрежови връзки )

7

O [ МОЕТО МЕНЮ ]/
m [ ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ ] * ( O Моето меню/ m Последни настройки )

8

d (помощ) икона ( d (помощ) икона )

9

Текущи настройки

 • Можете да изберете показаното меню. По подразбиране е [ МОЕТО МЕНЮ ].

Използване на менютата

Можете да навигирате в менютата, като използвате мултиселектора и бутона J

1

Преместете курсора нагоре

2

Изберете маркирания елемент

3

Показване на подменю, избор на маркиран елемент или преместване на курсора надясно

4

Преместете курсора надолу

5

Отказ и връщане към предишното меню или преместете курсора наляво

 1. Маркирайте иконата за текущото меню.

  Натиснете 4 , за да поставите курсора в зоната за избор на меню.

 2. Изберете меню.

  Натиснете 1 или 3 , за да изберете желаното меню.

 3. Позиционирайте курсора в избраното меню.

  Натиснете 2 , за да позиционирате курсора в избраното меню.

 4. Маркирайте елемент от менюто.

  Натиснете 1 или 3 , за да маркирате елемент от менюто.

 5. Опции на дисплея.

  Натиснете 2 , за да покажете опциите за избрания елемент от менюто.

 6. Маркирайте опция.

  Натиснете 1 или 3 , за да маркирате опция.

 7. Изберете маркираната опция.
  • Натиснете J , за да запазите промените и да излезете.

  • За да излезете, без да правите избор, натиснете бутона G

  • За да излезете от менютата и да се върнете в режим на снимане, натиснете бутона за освобождаване на затвора наполовина.

Оцветени в сиво елементи
 • Някои елементи и опции на менюто може да не са налични в зависимост от състоянието на камерата. Неналичните елементи се показват в сиво.

 • В някои случаи натискането на J , когато е маркиран сив елемент, ще покаже съобщение, обясняващо защо елементът не е наличен.

ВКЛ./ИЗКЛ. Само елементи

Ако единствените налични опции за текущия елемент са [ ON ] и [ OFF ], можете да превключите от [ ON ] на [ OFF ] или обратното просто чрез натискане на J , натискане на мултиселектора надясно ( 2 ) или докосване на елемента в дисплея.

Иконата d (Помощ).
 • Когато е налично, описание на текущо избрания елемент може да се види чрез натискане на бутона W ( Q ).

 • Натиснете 1 или 3 за превъртане.

 • Натиснете W ( Q ) отново, за да се върнете към менютата.

Докоснете контроли

Можете също да навигирате в менютата с помощта на сензорни контроли ( Touch Controls ).

Въвеждане на текст

Клавиатура се показва, когато се изисква въвеждане на текст, например ако бъдете извикани да въведете име на файл или други подобни. Въведете текст, както е описано по-долу.

1

Област за показване на текст

2

Област на клавиатурата

3

Избор на клавиатура

 • Въведете символи в текущата позиция на курсора, като ги маркирате с клавишите със стрелки за мултиселектор и след това натиснете J

 • Курсорът може да се мести наляво или надясно в областта на текстовия дисплей чрез завъртане на един от дисковете за управление.

 • За да преминете през клавиатурата с главни и малки букви и символи, маркирайте иконата за избор на клавиатура и натиснете J Иконата за избор на клавиатура може да не е налична в някои случаи.

 • Ако бъде въведен знак, когато областта за показване на текст е пълна, най-десният знак ще бъде изтрит.

 • За да изтриете знака под курсора, натиснете бутона O ( Q ).

 • За да завършите въвеждането, натиснете X

 • За да излезете без да завършите въвеждането на текст, натиснете G .

Бутонът i (менюто i )

За бърз достъп до често използвани настройки натиснете бутона i или докоснете иконата i , за да видите менюто i .

 • Различни менюта се показват в фото и видео режими.

 • Опциите могат да се видят чрез докосване на елементи на дисплея или чрез маркиране на елементи и натискане на J ; след това можете да направите избор с помощта на мултиселектора.

 • Елементите, за които фотоапаратът показва ръководство за диск за управление, могат да се регулират чрез маркиране в менюто i и завъртане на диск за управление. В някои случаи корекциите могат да се правят с помощта както на главния, така и на подкомандния диск.

Оцветени в сиво елементи

Някои елементи и опции на менюто може да не са налични в зависимост от състоянието на камерата. Неналичните елементи се показват в сиво.

Използване на менюто i с камера в ориентация „Високо“.

Когато фотоапаратът се завърти, за да прави снимки във „висока“ (портретна) ориентация, менюто i за фоторежим се завърта, за да съответства.

Менюто Неподвижна фотография i

Натискането на бутона i по време на снимане показва елементите, изброени по-долу. Маркирайте желания елемент с помощта на мултиселектора и натиснете J , за да видите опциите.

1

Задаване на Picture Control ( Picture Controls )

2

Баланс на бялото (Баланс на бялото)

3

Качество на изображението ( Настройване на качеството на изображението )

4

Размер на изображението ( Избор на размер на изображението )

5

Режим на AF зона/суб. откриване ( режим на AF зона )

6

Режим на фокусиране ( Режим на фокусиране )

7

Измерване ( Измерване )

8

Намаляване на вибрациите (намаляване на вибрациите )

9

Банка от менюта за снимане ( Банка от менюта за снимане )

10

Персонализирани контроли (заснемане) ( f2: Персонализирани контроли (заснемане) )

11

Самолетен режим ( Самолетен режим )

12

Преглед на информация за карта с памет ( Преглед на информация за карта с памет )

Менюто Video i

Натискането на бутона i по време на видеозапис показва елементите, изброени по-долу. Маркирайте желания елемент с помощта на мултиселектора и натиснете J , за да видите опциите.

1

Задаване на Picture Control ( Picture Controls )

2

Баланс на бялото (Баланс на бялото)

3

Размер на рамката/честота на кадрите ( Опции за размер и честота на видео рамката )

4

Чувствителност на микрофона ( Чувствителност на микрофона )

5

Режим на AF зона/суб. откриване ( режим на AF зона )

6

Режим на фокусиране ( Режим на фокусиране )

7

Електронен VR ( Електронен VR )

8

Намаляване на вибрациите (намаляване на вибрациите )

9

Банка от менюта за снимане ( Банка от менюта за снимане )

10

Персонализирани контроли ( g2: Персонализирани контроли )

11

Самолетен режим ( Самолетен режим )

12

Дестинация ( Дестинация )

Меню Възпроизвеждане i

Натискането на бутона i по време на възпроизвеждане показва чувствително към контекста i меню с опции за възпроизвеждане.

Снимки

Видеоклипове

Видеоклипове (възпроизвеждането е на пауза)

Персонализиране на менюто i

Елементите, показвани в менюто i по време на снимане, могат да бъдат избрани чрез потребителска настройка f1 или g1 [ Персонализиране на менюто i ].

 1. Маркирайте Потребителска настройка f1 или g1 [ Персонализиране на i меню ] и натиснете J

  Вижте „Бутонът G “ ( Бутонът G ) за информация относно използването на менютата.

 2. Маркирайте позицията, която искате да промените, и натиснете J

  Ще се покаже списък с елементите, налични за избраната позиция.

 3. Маркирайте желания елемент и натиснете J
  • Елементът ще бъде присвоен на избраната позиция и ще се покажат опциите, показани в Стъпка 2.

  • Повторете стъпки 2 и 3 по желание.

 4. Натиснете бутона G

  Промените ще бъдат запазени и ще се покаже менюто с персонализирани настройки.