Данни за местоположение и регистрационни файлове за проследяване
  • Ако [ ON ] е избрано за [ Данни за местоположението (вградени) ] > [ Запис на данни за местоположението ] в менюто за настройка или е в ход проследяването на регистрационния файл, камерата ще продължи да записва дневник и/или местоположение дори когато е изключена.

  • Личната информация може да бъде извлечена от данните за местоположението, съхранявани в регистрационните файлове или вградени в снимки и видеоклипове. Бъдете внимателни, когато споделяте снимки, видеоклипове или регистрационни файлове за проследяване или когато ги публикувате в Интернет или на други места, където могат да бъдат видени от трети страни. Не забравяйте да прочетете също „Внимание: Изхвърляне на устройства за съхранение на данни“ ( Внимание: Изхвърляне на устройства за съхранение на данни ).

Навигация

Този продукт е камера. Не е предназначен за използване като навигационно или геодезично устройство.

  • Местоположението, отчетено от камерата, е само приблизително. Не трябва да се използва за геодезия или за навигация, когато пътувате по въздух или кола, пеша или по друг начин.

Използване в чужбина
  • Преди да пътувате, консултирайте се с вашия туристически агент или с посолството или туристическия съвет на страните, които ще посетите, за информация относно ограниченията, които може да важат за използването на камери, които поддържат запис на данни за местоположението. Китай, например, забранява неоторизирано записване на данни за местоположението. Изберете [ OFF ] за [ Запис на данни за местоположението ].

  • От октомври 2021 г. функцията за данни за местоположението може да не работи според очакванията в Китай и в близост до китайската граница.