За да видите слайдшоу, в което снимките се възпроизвеждат една по една в реда на запис, изберете [ Слайдшоу ] в менюто i Можете също да изберете колко дълго да се показват всички снимки в шоуто.

 1. Изберете началната снимка с помощта на мултиселектора и натиснете бутона i .

  Слайдшоуто започва с избраната снимка и продължава през всички снимки, записани след нея.

 2. Маркирайте [ Слайдшоу ] и натиснете 2 .

  За да изберете колко дълго да се показват снимките, маркирайте [ Frame interval ] и натиснете 2 .

 3. Маркирайте [ Старт ] и натиснете J

  • Слайдшоуто ще започне.

  • В случай на видеоклипове, опцията, избрана за [ Frame interval ], се игнорира; вместо това началният кадър ще бъде показан за кратко време, преди да започне възпроизвеждането на видео.

  • Когато шоуто приключи, ще се покаже съобщение, преди да се възобнови нормалното възпроизвеждане.

По време на Шоуто

Следните операции могат да се извършват, докато шоуто е в ход:

Да се

Описание

Преминете назад/прескочете напред

Натиснете 4 да се върнете към предишния кадър, 2 да преминете към следващия кадър.

Вижте допълнителна информация за снимките

Натиснете 1 , 3 или DISP, за да изберете показаната информация за снимката. За да скриете информацията за снимката, изберете [ Няма (само снимка) ].

Регулирайте силата на звука

Натиснете X да увеличите силата на звука, W ( Q ), за да намалите.

Излезте в режим на възпроизвеждане

Натиснете K да прекратите слайдшоуто и да се върнете към дисплея за възпроизвеждане.