Режимът на монитор [ Приоритет на визьора ] ( Бутонът за режим на монитор и сензорът за око ) е заменен с [ Приоритет на визьора (1) ] и [ Приоритет на визьора (2) ].

  • В режим [ Приоритет на визьора (1) ] визьорът се включва само когато гледате през него. Това поведение е идентично с това за [ Приоритет на визьора ] във версия 1. xx на фърмуера на камерата “C”.

  • В режим [ Приоритет на визьора (2) ] визьорът ще се включи както когато гледате през него, така и за няколко секунди, след като фотоапаратът е включен, спусъкът е натиснат наполовина или бутонът AF‑ON е натиснат. Това поведение е идентично с това за [ Приоритет на визьора ] във версия 2. xx на фърмуера на камерата “C”.

  • Опцията [ Приоритет на визьора ] за [ Ограничаване на избора на режим на монитор ] в менюто за настройка също е заменена от [ Приоритет на визьора (1) ] и [ Приоритет на визьора (2) ].