Сега на дисплея за снимане се появява индикатор „FTP“, докато фотоапаратът е свързан към FTP сървър.

  • В случай на грешка при FTP връзка, индикаторът ще стане червен и ще се покаже икона C