Справочното ръководство за Z 9 е за версия на фърмуера „C“ 2.10 (най-новата версия на Справочното ръководство за Z 9 е достъпна от Центъра за изтегляне на Nikon). Тази глава описва подробно новите функции и промените, въведени с фърмуера на камерата “C” версия 3.00. Двата документа трябва да се четат заедно.

"Версия на фърмуера"

За да видите версията на фърмуера на фотоапарата или да актуализирате фърмуера на фотоапарата, изберете [ Версия на фърмуера ] в менюто за настройка.

Актуализациите могат да се извършват с помощта на компютър или смарт устройство.

  • Компютър : Проверете Центъра за изтегляне на Nikon за нови версии на фърмуера на фотоапарата. Информация за извършване на актуализации е достъпна чрез страницата за изтегляне на фърмуера.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

  • Смарт устройство : Ако смарт устройството е сдвоено с фотоапарата с помощта на приложението SnapBridge, приложението автоматично ще ви уведоми, когато актуализациите станат налични, и след това можете да изтеглите актуализацията на картата с памет на фотоапарата чрез смарт устройството. За информация относно извършването на актуализации вижте онлайн помощта на SnapBridge. Обърнете внимание, че автоматичните известия може да не се показват точно по същото време, когато актуализациите са достъпни в центъра за изтегляне на Nikon.