Компенсацията на светкавицата се използва за умишлена промяна на мощността на светкавицата, например, за да се промени яркостта на обекта спрямо фона. Мощността на светкавицата може да бъде увеличена, за да изглежда основният обект по-ярък, намалена, за да се предотвратят отблясъци, или по друг начин фино настроена, за да се получи желаният резултат.

Регулиране на компенсацията на светкавицата

Задръжте бутона c и завъртете диска за подкоманди.

  • Изберете от стойности от −3 до +1 EV.

  • При настройките по подразбиране промените в мощността на светкавицата се правят на стъпки от 1/3 EV . Размерът на стъпката може да бъде избран с помощта на потребителска настройка b2 [ EV стъпки за управление на експозицията ].

  • Като цяло изберете положителни стойности за по-ярко осветление, отрицателни стойности, за да гарантирате, че обектът не е твърде ярко осветен.

  • При стойности, различни от ±0,0, иконата Y ще се появи на дисплея за снимане и контролния панел.

  • Компенсацията на светкавицата може да се види в дисплея за снимане и контролния панел чрез натискане на бутона c .

    Монитор

    Контролен панел

  • Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена чрез задаване на компенсация на светкавицата на ±0,0. Компенсацията на светкавицата не се нулира, когато фотоапаратът се изключи.