Дисплеят за снимане с главна камера за синхронизирано освобождаване ( Синхронизирано освобождаване ) вече показва броя на свързаните отдалечени камери.

  • В случай на грешка при свързване на отдалечена камера, номерът ще стане червен и вместо това ще покаже броя на отдалечените камери, които не са успели да се свържат.