Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Kameraopsætning

Tænd for kameraet, vælg et sprog, og indstil uret. Før du bruger kameraet første gang, skal du følge trinene nedenfor for at vælge sprog og tidszone og indstille uret så det korrekte klokkeslæt og dato vil blive optaget med de billeder, du tager.

 1. Tryk på G , og fremhæv [ Sprog ] i opsætningsmenuen, og tryk på 2 .

  For information om brug af menuerne, se "Brug af menuerne" ( 0 Brug af menuerne ).

 2. Vælg et sprog.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve det ønskede sprog, og tryk på J (de tilgængelige sprog varierer med det land eller den region, hvor kameraet oprindeligt blev købt).

 3. Fremhæv [ Tidszone og dato ] og tryk på 2 .

 4. Vælg en tidszone.

  • Vælg [ Tidszone ] i [ Tidszone og dato ]-displayet.
  • Displayet viser udvalgte byer i den valgte zone og forskellen mellem tiden i den valgte zone og UTC.
  • Fremhæv en tidszone i [ Time zone ]-displayet, og tryk på J

 5. Slå sommertid til eller fra.

  • Vælg [ Sommertid ] i [ Tidszone og dato ]-displayet.
  • Vælg [ ON ] (sommertid slået til) eller [ OFF ] (sommertid slået fra).
  • Hvis du vælger [ ON ], flyttes uret en time frem; for at fortryde effekten skal du vælge [ OFF ].

 6. Indstil uret.

  • Vælg [ Date and time ] i [ Time zone and date ]-displayet.
  • Tryk på J efter brug af multivælgeren for at indstille uret til dato og klokkeslæt i den valgte tidszone i [ Date and time ]-displayet (bemærk, at kameraet bruger et 24-timers ur).

 7. Vælg et datoformat.

  • Vælg [ Datoformat ] i [ Tidszone og dato ]-displayet.
  • Fremhæv den ønskede dato (år, måned og dag) visningsrækkefølge, og tryk på J .

 8. Afslut menuerne.

  Tryk let udløserknappen halvt ned for at gå tilbage til optagetilstand.

t ikonet

Et blinkende t ikon på optagedisplayet angiver, at kameraets ur er blevet nulstillet. Datoen og klokkeslættet optaget med nye fotografier vil ikke være korrekte; brug valgmuligheden [ Tidszone og dato ] > [ Dato og klokkeslæt ] i opsætningsmenuen for at indstille uret til det korrekte klokkeslæt og dato. Kamerauret drives af et uafhængigt urbatteri. Urets batteri oplades, når hovedbatteriet er sat i kameraet. Det tager cirka 2 dage at oplade. Når den er opladet, vil den drive uret i cirka en måned.