Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Oprettelse af retoucherede kopier

Retoucheret kopier kan oprettes fra eksisterende billeder. Retoucherede kopier gemmes i nye filer, adskilt fra de originale billeder.

Mulighed Beskrivelse
[ RAW behandling (aktuelt billede) ] Gem en kopi af det aktuelle NEF ( RAW ) billede i et andet format, såsom JPEG ( 0 Behandling af det aktuelle billede ).
[ RAW behandling (flere billeder) ] Vælg flere eksisterende NEF ( RAW ) billeder til konvertering til JPEG eller andre formater ( 0 Behandling af flere billeder ).
[ Trimme ] Opret en beskåret kopi af det aktuelle fotografi ( 0 Trim ).
[ Tilpas størrelse (aktuelt billede) ] Opret en lille kopi af det aktuelle billede ( 0 Ændr størrelsen på det aktuelle billede ).
[ Tilpas størrelse (flere billeder) ] Opret små kopier fra et eller flere eksisterende fotos ( 0 Ændr størrelsen på flere billeder ).
[ D-Lighting ] Gør skygger lysere ( 0 D-Lighting ).
[ Ret ud ] Ret billeder ( 0 Ret ).
[ Forvrængningskontrol ] Reducer tøndeforvrængning i billeder taget med vidvinkelobjektiver eller nålepudeforvrængning i billeder taget med teleobjektiver ( 0 Distortion Control ).
[ Perspektivkontrol ] Reducer virkningerne af perspektiv ( 0 Perspektivkontrol ).
[ Monokrom ] Opret en monokrom kopi af det aktuelle fotografi ( 0 Monokrom ).
[ Overlejring (tilføj) ] Overlay to billeder for at skabe et nyt billede i JPEG format ( 0 Overlay (Tilføj) ).
[ Lysere ] Sammenlign pixels på hvert punkt i flere billeder, og vælg den lyseste for at skabe et nyt billede i JPEG format ( 0 "Lysere" og "Mørkere" ).
[ Mørkere ] Sammenlign pixels på hvert punkt i flere billeder, og vælg det mørkeste for at skabe et nyt billede i JPEG format ( 0 "Lysere" og "Mørkere" ).
[ Bevægelsesblanding ] Kameraet undersøger en udvalgt serie af billeder for at registrere motiver i bevægelse og overlejrer dem for at skabe et enkelt JPEG billede ( 0 Motion Blend ).
 1. Vælg det ønskede billede med multivælgeren, og tryk på i knappen.

  Du behøver ikke at vælge et billede, hvis du bruger [ RAW behandling (flere billeder) ] eller [ Tilpas størrelse (flere billeder) ], da du vil blive bedt om at vælge billederne senere.

 2. Fremhæv [ Retouchering ], og tryk på 2 .

 3. Fremhæv den ønskede indstilling, og tryk på 2 .

 4. Vælg retoucheringsindstillinger.

  • For mere information, se afsnittet for den valgte vare.
  • Tryk på K for at afslutte uden at oprette en retoucheret kopi. Dette vil returnere til afspilningsdisplayet.
 5. Opret en retoucheret kopi.

  • For mere information, se afsnittet for den valgte vare.
  • Retoucherede kopier er angivet med et p -ikon.

Forsigtig: Retouchering

 • Kameraet er muligvis ikke i stand til at vise eller retouchere billeder, der er taget eller retoucheret med andre kameraer, eller som er blevet retoucheret på en computer.
 • Hvis der ikke udføres nogen handlinger i en kort periode, slukkes displayet, og alle ikke-gemte ændringer vil gå tabt. For at øge den tid, skærmen forbliver tændt, skal du vælge en længere menuvisningstid ved hjælp af brugerdefineret indstilling c3 [ Sluk-forsinkelse ] > [ Menuer ].

Forsigtig: Retouchering af kopier

 • De fleste elementer kan anvendes på kopier, der er oprettet ved hjælp af andre retoucheringsindstillinger, selvom flere redigeringer kan resultere i reduceret billedkvalitet eller unaturlige farver.
 • Den frembragte effekt kan variere med den rækkefølge, redigeringer udføres i.
 • Nogle elementer kan være utilgængelige afhængigt af de elementer, der er brugt til at oprette kopien.
 • [ Retouchering ] elementer i menuen i , som ikke kan anvendes på det aktuelle billede, er nedtonede og utilgængelige.

Billede kvalitet

 • Kopier oprettet fra NEF ( RAW )-billeder gemmes ved en [ Billedkvalitet ] på [ JPEG fin m ].
 • Kopier oprettet fra JPEG billeder har samme kvalitet som originalen.
 • I tilfælde af billeder i to formater, der er optaget på det samme hukommelseskort med billedkvalitetsindstillingerne RAW + JPEG , vil kun NEF ( RAW ) kopien blive retoucheret.

Billedestørrelse

Undtagen i tilfælde af kopier, der er oprettet med [ RAW behandling (aktuelt billede) ], [ RAW behandling (flere billeder) ], [ Trim ], [ Resize (aktuelt billede) ] og [ Resize (flere billeder) ], er kopier samme størrelse som originalen.

RAW behandling

RAW behandling bruges til at gemme NEF ( RAW )-billeder i andre formater, såsom JPEG . Brug [ RAW behandling (aktuelt billede) ] til at behandle det aktuelle billede, eller [ RAW behandling (flere billeder) ] til at behandle flere billeder.

Forsigtig: RAW behandling

RAW behandling er kun tilgængelig med NEF ( RAW )-billeder oprettet med dette kamera. Billeder i andre formater og NEF ( RAW )-billeder taget med andre kameraer, Camera Control Pro 2 eller NX Tether kan ikke vælges.

Behandler det aktuelle billede

 1. Vælg [ Retouchering ] i menuen i , fremhæv derefter [ RAW behandling (aktuelt billede) ], og tryk på 2 .

 2. Vælg en destination.

  • Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve en kortplads, og tryk på J .
  • Du bliver ikke bedt om at vælge slot, hvis der kun er isat ét hukommelseskort.

 3. Vælg indstillinger for JPEG -kopien.

  • De indstillinger, der var gældende, da billedet blev taget, vil i nogle tilfælde vises under forhåndsvisningen.
  • For at bruge den indstilling, der var gældende, da billedet blev taget, skal du vælge [ Original ].

  1. Billedkvalitet ( 0 Justering af billedkvalitet )
  2. Billedstørrelse ( 0 Valg af billedstørrelse )
  3. Hvidbalance ( 0 Hvidbalance )
  4. Eksponeringskompensation ( 0 Eksponeringskompensation )
  5. Indstil Picture Control ( 0 Picture Controls )
  1. Høj ISO NR ( 0 Høj ISO NR )
  2. Farverum ( 0 farverum )
  3. Vignettekontrol ( 0 Vignettekontrol )
  4. Aktiv D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
  5. Diffraktionskompensation ( 0 Diffraktionskompensation )
  • Effekterne kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet. For at se det uredigerede billede skal du trykke på og holde DISP- knappen nede.
  • [ Eksponeringskompensation ] kan kun indstilles til værdier mellem –2 og +2 EV.
 4. Kopier billedet.

  Fremhæv [ EXE ] og tryk på J for at oprette en JPEG kopi af de valgte billeder.

Behandling af flere billeder

 1. Vælg [ Retouchering ] i menuen i , fremhæv derefter [ RAW behandling (flere billeder) ], og tryk på 2 .

 2. Vælg, hvordan billeder skal vælges.

  Mulighed Beskrivelse
  [ Vælg billede(r) ] Opret JPEG kopier af udvalgte NEF ( RAW ) billeder. Der kan vælges flere NEF ( RAW ) billeder.
  [ Vælg dato ] Opret JPEG kopier af alle NEF ( RAW ) billeder taget på udvalgte datoer.
  [ Vælg mappe ] Opret JPEG kopier af alle NEF ( RAW ) billeder i en valgt mappe.
  [ Vælg destination ] Vælg destinationen for JPEG kopierne. Du bliver ikke bedt om at vælge slot, hvis der kun er isat ét hukommelseskort.

  Hvis du valgte [ Vælg billede(r) ], fortsæt til trin 4.

 3. Vælg kildepladsen.

  • Fremhæv åbningen med kortet, der indeholder NEF ( RAW )-billederne, og tryk på 2 .
  • Du bliver ikke bedt om at vælge slot, hvis der kun er isat ét hukommelseskort.

 4. Vælg fotografier.

  Hvis du vælger [ Vælg billede(r) ]:

  • Fremhæv billeder ved hjælp af multivælgeren.
  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på X knappen og holde den nede.
  • Tryk på knappen W ( Q ) for at vælge det fremhævede billede. Udvalgte billeder er markeret med et flueben ( ). For at fjerne checken ( ) og fravælg det aktuelle billede, tryk på W ( Q )-knappen igen. Alle billeder vil blive behandlet med de samme indstillinger.
  • Tryk på J for at fortsætte, når valget er afsluttet.

  Hvis du vælger [ Vælg dato ]:

  • Fremhæv datoer ved hjælp af multivælgeren, og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).
  • Alle billeder taget på datoer markeret med et hak ( M ) vil blive behandlet med de samme indstillinger.
  • Tryk på J for at fortsætte, når valget er afsluttet.

  Hvis du vælger [ Vælg mappe ]:

  Fremhæv en mappe, og tryk på J for at vælge; alle billeder i den valgte mappe vil blive behandlet med de samme indstillinger.

 5. Vælg indstillinger for JPEG kopierne.

  • For at bruge de indstillinger, der var gældende, da billederne blev taget, skal du vælge [ Original ].

  1. Billedkvalitet ( 0 Justering af billedkvalitet )
  2. Billedstørrelse ( 0 Valg af billedstørrelse )
  3. Hvidbalance ( 0 Hvidbalance )
  4. Eksponeringskompensation ( 0 Eksponeringskompensation )
  5. Indstil Picture Control ( 0 Picture Controls )
  1. Høj ISO NR ( 0 Høj ISO NR )
  2. Farverum ( 0 farverum )
  3. Vignettekontrol ( 0 Vignettekontrol )
  4. Aktiv D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
  5. Diffraktionskompensation ( 0 Diffraktionskompensation )
  • Effekterne kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet. For at se det uredigerede billede skal du trykke på og holde DISP- knappen nede.
  • [ Eksponeringskompensation ] kan kun indstilles til værdier mellem –2 og +2 EV.
 6. Kopier billederne.

  • Fremhæv [ EXE ] og tryk på J for at få vist en bekræftelsesdialog og fremhæv derefter [ Yes ] og tryk på J for at oprette JPEG kopier af de valgte fotos.
  • For at annullere handlingen, før alle kopier er blevet oprettet, skal du trykke på G knappen; Når en bekræftelsesdialog vises, skal du fremhæve [ Ja ] og trykke på J .

Trimme

Opret en beskåret kopi af det aktuelle billede. Fotografiet vises med den valgte beskæring vist i gult; oprette en beskåret kopi som beskrevet nedenfor.

Til Beskrivelse
Størrelse af afgrøden Tryk på X eller W ( Q ) for at vælge beskæringsstørrelsen.
Skift beskæringsformatforholdet Drej hovedkommandohjulet for at vælge billedformatet for beskæring.
Placer afgrøden Brug multivælgeren til at placere beskæringen.
Gem afgrøden Tryk på J for at gemme den aktuelle beskæring som en separat fil.

Forsigtig: Beskårne billeder

 • Afhængigt af størrelsen på den beskårede kopi er afspilningszoom muligvis ikke tilgængelig, når beskårne kopier vises.
 • Beskæringsstørrelsen vises øverst til venstre i beskæringsdisplayet. Størrelsen på kopien varierer med beskæringsstørrelse og billedformat.

Ændr størrelse

Lav små kopier af udvalgte fotografier. Brug [ Resize (aktuelt billede) ] til at ændre størrelsen på det aktuelle billede, eller [ Resize (flere billeder) ] for at ændre størrelsen på flere billeder.

Forsigtig: Ændr størrelse

Afhængigt af kopistørrelsen er afspilningszoom muligvis ikke tilgængelig, når kopier i ændret størrelse vises.

Ændre størrelsen på beskårne billeder

Billeder, der er beskåret til billedformater på 4 : 3 eller 3 : 4, kan ikke ændres.

Ændre størrelsen på det aktuelle billede

 1. Vælg [ Retouchering ] i menuen i , fremhæv derefter [ Tilpas størrelse (aktuelt billede) ], og tryk på 2 .

 2. Vælg en destination.

  • Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve en kortplads, og tryk på J .
  • Du bliver ikke bedt om at vælge slot, hvis der kun er isat ét hukommelseskort.

 3. Fremhæv den ønskede størrelse, og tryk på J .

  En kopi vil blive gemt i den valgte størrelse.

Ændre størrelsen på flere billeder

 1. Vælg [ Retouchering ] i menuen i , fremhæv derefter [ Tilpas størrelse (flere billeder) ], og tryk på 2 .

 2. Vælg en størrelse.

  • Fremhæv [ Vælg størrelse ] og tryk på 2 .

  • Fremhæv den ønskede størrelse (længde i pixels) med 1 og 3 , og tryk på J .

 3. Vælg, hvordan billeder skal vælges.

  Mulighed Beskrivelse
  [ Vælg billede(r) ] Ændr størrelsen på de valgte billeder. Der kan vælges flere billeder.
  [ Vælg dato ] Tilpas størrelsen på alle billeder taget på valgte datoer.
  [ Vælg mappe ] Tilpas størrelsen på alle billeder i en valgt mappe.

  Hvis du valgte [ Vælg billede(r) ], fortsæt til trin 5.

 4. Vælg kildepladsen.

  • Fremhæv åbningen med kortet, der indeholder de ønskede billeder, og tryk på 2 .
  • Du bliver ikke bedt om at vælge slot, hvis der kun er isat ét hukommelseskort.

 5. Vælg billeder.

  Hvis du vælger [ Vælg billede(r) ]:

  • Fremhæv billeder ved hjælp af multivælgeren.
  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på X knappen og holde den nede.
  • Tryk på knappen W ( Q ) for at vælge det fremhævede billede. Udvalgte billeder er markeret med et flueben ( ). For at fjerne checken ( ) og fravælg det aktuelle billede, tryk på W ( Q )-knappen igen. De valgte billeder vil alle blive kopieret i den størrelse, der blev valgt i trin 2.
  • Tryk på J for at fortsætte, når valget er afsluttet.

  Hvis du vælger [ Vælg dato ]:

  • Fremhæv datoer ved hjælp af multivælgeren, og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).
  • Alle billeder taget på datoer markeret med et hak ( M ) vil blive kopieret i den størrelse, der er valgt i trin 2.
  • Tryk på J for at fortsætte, når valget er afsluttet.

  Hvis du vælger [ Vælg mappe ]:

  Fremhæv en mappe, og tryk på J for at vælge; alle billeder i den valgte mappe vil blive kopieret i den størrelse, der er valgt i trin 2.

 6. Gem de ændrede kopier.

  • En bekræftelsesdialog vil blive vist; fremhæv [ Ja ], og tryk på J for at gemme de ændrede kopier.
  • For at annullere handlingen, før alle kopier er blevet oprettet, skal du trykke på G knappen; Når en bekræftelsesdialog vises, skal du fremhæve [ Ja ] og trykke på J .

D-Lighting

D-Lighting lysner skygger. Den er ideel til mørke eller baggrundsbelyste fotografier.

Før

Efter

Effekten vises i displayet. For at se det uredigerede billede skal du trykke på og holde DISP- knappen nede.

 • Tryk på 1 eller 3 for at vælge den udførte korrektion. Effekten kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet.
 • Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.

Glatte

Roter billeder med op til ±5° i intervaller på ca. 0,25°.

 • Effekten kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet. For at se det uredigerede billede skal du trykke på og holde DISP- knappen nede.
 • Jo større rotation, jo mere vil der blive trimmet fra kanterne.
 • Tryk på 1 eller 3 for at vælge den udførte udretning.
 • Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.

Forvrængningskontrol

Skab kopier med reduceret perifer forvrængning, reduktion af tromleforvrængning i billeder taget med vidvinkelobjektiver eller nålepudeforvrængning i billeder taget med teleobjektiver.

 • Hvis kameraet registrerer forvrængning, vil det tilbyde et valg mellem [ Auto ] og [ Manual ]. Vælg [ Auto ] for at lade kameraet korrigere forvrængning automatisk.
 • Hvis kameraet ikke er i stand til at registrere forvrængning, vil den eneste tilgængelige mulighed være [ Manuel ]. Vælg [ Manuel ] for at reducere forvrængning manuelt.
 • Bemærk, at [ Manuel ] skal bruges med kopier, der er oprettet ved hjælp af indstillingen [ Auto ] og med fotos, der er taget ved hjælp af indstillingen [ Automatisk forvrængningskontrol ] i fotooptagelsesmenuen.
 • Når [ Manuel ] er valgt, kan effekten forhåndsvises på displayet. For at se det uredigerede billede skal du trykke på og holde DISP- knappen nede.
 • Tryk på 1 for at reducere nålepudeforvrængning, 3 for at reducere cylinderforvrængning. Tryk på J for at gemme ændringerne og vende tilbage til det forrige display.
 • Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.

Forsigtig: Forvrængningskontrol

Bemærk, at større mængder af forvrængningskontrol resulterer i, at flere af kanterne beskæres.

Perspektiv kontrol

Opret kopier, der reducerer de vandrette og lodrette effekter af perspektiv i fotos, der er taget op fra bunden af et højt objekt.

 • Effekten kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet. For at se det uredigerede billede skal du trykke på og holde DISP- knappen nede.
 • Bemærk, at større mængder perspektivkontrol resulterer i, at flere af kanterne beskæres.
 • For vandret korrektion skal du fremhæve J og trykke på 2 . Tryk på 1 for at strække venstre kant, 3 for at strække højre. Tryk på J for at gemme ændringerne og vende tilbage til det forrige display.
 • For lodret korrektion skal du fremhæve K og trykke på 2 . Tryk på 1 for at strække den øverste kant, 3 for at strække bunden. Tryk på J for at gemme ændringerne og vende tilbage til det forrige display.
 • Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.

Før

Efter

Monokrom

Kopier fotografier i en valgt monokrom nuance.

Mulighed Beskrivelse
[ Sort og hvid ] Kopier billeder i sort-hvid.
[ Sepia ] Kopier billeder i sepia.
[ Cyanotype ] Kopier fotografier i blå-hvid monokrom.
 • Effekten kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet. For at se det uredigerede billede skal du trykke på og holde DISP- knappen nede.
 • Fremhævelse af [ Sepia ] eller [ Cyanotype ] og tryk på 2 viser mætningsindstillinger for den valgte monokrom nuance; vælg mellem [ Høj ], [ Normal ] og [ Lav ]. Tryk på J for at gemme ændringer og vende tilbage til farvetonemenuen.
 • Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.

Overlejring (Tilføj)

Kombiner to eksisterende fotografier for at skabe et enkelt billede, der gemmes separat fra originalerne.

 1. Vælg [ Retouchering ] i menuen i , fremhæv derefter [ Overlay (tilføj) ] og tryk på 2 .

 2. Vælg billederne.

  • Fremhæv billeder ved hjælp af multivælgeren.
  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på X knappen og holde den nede.
  • Tryk på knappen W ( Q ) for at vælge det fremhævede billede. Udvalgte billeder er markeret med et flueben ( ). For at fjerne checken ( ) og fravælg det aktuelle billede, tryk på W ( Q )-knappen igen.
  • Billeder med forskellige billedområder kan ikke vælges.
  • Tryk på J for at fortsætte, når det andet billede er valgt.

 3. Juster balancen.

  Overlayet kan forhåndsvises i displayet. Tryk på 1 eller 3 for at justere balancen mellem de to billeder. Tryk på 1 for at gøre det første billede mere synligt og det andet mindre, 3 for den modsatte effekt.

 4. Gem overlejringen.

  Tryk på J for at gemme overlejringen.

Forsigtig: [ Overlay (Tilføj) ]

 • Farver og lysstyrke i forhåndsvisningen kan afvige fra det endelige billede.
 • Kun billeder oprettet med dette kamera kan vælges. Billeder oprettet med andre modeller kan ikke vælges.
 • Overlayet vil have samme størrelse som det mindste af de to komponentbilleder.
 • Overlejringen har de samme fotooplysninger (inklusive optagelsesdato, måling, lukkerhastighed, blænde, optagetilstand, eksponeringskompensation, brændvidde og billedretning) og værdier for hvidbalance og Picture Control som det første af de to valgte billeder. Oplysninger om copyright kopieres dog ikke til det nye billede. Kommentaren er ligeledes ikke kopieret; i stedet tilføjes den kommentar, der er aktiv på kameraet, hvis der er nogen.

Lys " og " Mørkere

Kameraet sammenligner flere valgte billeder og vælger kun de lyseste eller mørkeste pixels på hvert punkt i billedet for at skabe en enkelt ny JPEG kopi.

 1. Vælg [ Retouchering ] i menuen i , fremhæv derefter [ Lysere ] eller [ Mørkere ] og tryk på 2 .

  • [ Lysere ]: Kameraet sammenligner pixels i hvert billede og bruger kun de lyseste.

  • [ Darken ]: Kameraet sammenligner pixels i hvert billede og bruger kun de mørkeste.

 2. Vælg, hvordan billeder skal vælges.

  Mulighed Beskrivelse
  [ Vælg individuelle billeder ] Vælg billeder til overlejringen én for én.
  [ Vælg fortløbende billeder ] Vælg to billeder; overlejringen vil inkludere de to billeder og alle billederne mellem dem.
  [ Vælg mappe ] Overlejringen vil inkludere alle billeder i den valgte mappe.
 3. Vælg kildepladsen.

  • Fremhæv åbningen med kortet, der indeholder de ønskede billeder, og tryk på 2 .
  • Du bliver ikke bedt om at vælge slot, hvis der kun er isat ét hukommelseskort.
 4. Vælg billederne.

  Hvis du vælger [ Vælg individuelle billeder ]:

  • Fremhæv billeder ved hjælp af multivælgeren.
  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på X knappen og holde den nede.
  • Tryk på knappen W ( Q ) for at vælge det fremhævede billede. Udvalgte billeder er markeret med et flueben ( ). For at fjerne checken ( ) og fravælg det aktuelle billede, tryk på W ( Q )-knappen igen. De valgte billeder vil blive kombineret ved hjælp af den indstilling, der blev valgt i trin 1.
  • Tryk på J for at fortsætte, når valget er afsluttet.

  Hvis du vælger [ Vælg fortløbende billeder ]:

  • Alle billeder i et område valgt ved hjælp af multivælgeren vil blive kombineret ved hjælp af den indstilling, der blev valgt i trin 1.
   • Brug knappen W ( Q ) til at vælge det første og sidste billede i det ønskede område.
   • Det første og sidste billede er angivet med ikoner og billederne mellem dem ved ikoner.
   • Du kan ændre dit valg ved at bruge multivælgeren til at fremhæve forskellige billeder for at tjene som det første eller sidste billede. Tryk på midten af undervælgeren for at vælge det aktuelle billede som nyt start- eller slutpunkt.
  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på X knappen og holde den nede.
  • Tryk på J for at fortsætte, når valget er afsluttet.

  Hvis du vælger [ Vælg mappe ]:

  Fremhæv den ønskede mappe, og tryk på J for at overlejre alle billeder i mappen med den indstilling, der blev valgt i trin 1.

 5. Gem overlejringen.

  • En bekræftelsesdialog vil blive vist; fremhæv [ Ja ], og tryk på J for at gemme overlejringen og få vist det resulterende billede.
  • For at afbryde processen og vise en bekræftelsesdialog, før handlingen er fuldført, skal du trykke på G knappen; for at gemme den aktuelle overlejring "som den er" uden at tilføje de resterende billeder, skal du markere [ Gem og afslut ] og trykke på J . For at afslutte uden at oprette en overlejring skal du fremhæve [ Discard and exit ] og trykke på J .

Forsigtig: [Lysere]/[Mørkere]

 • Kun billeder oprettet med dette kamera kan vælges. Billeder oprettet med andre modeller kan ikke vælges.
 • Overlejringen inkluderer kun billeder, der er oprettet med de samme indstillinger valgt for [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i fotooptagelsesmenuen.
 • Billedkvalitetsindstillingen for den færdige overlejring er den for den højeste billedkvalitet, den indeholder.
 • Overlejringer, der inkluderer NEF ( RAW )-billeder, vil blive gemt i en billedkvalitet på [ JPEG fin m ].
 • Alle JPEG billeder i overlejringen skal have samme størrelse.
 • "Støj" (i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) stiger med antallet af billeder i overlejringen.

  • Støj vil være mindre mærkbar, hvis billederne til overlejringen blev optaget med 0 eller en negativ værdi valgt for [ Skærpning ] Picture Control parameteren.
  • Støj bliver mærkbar i overlejringer, der omfatter omkring 50 billeder eller mere.

Bevægelsesblanding

Kameraet undersøger en udvalgt serie af billeder for at registrere motiver i bevægelse og overlejrer dem for at skabe et enkelt JPEG billede.

 1. Vælg [ Retouchering ] i menuen i , fremhæv derefter [ Bevægelsesblanding ] og tryk på 2 .

 2. Vælg kildepladsen.

  • Fremhæv åbningen med kortet, der indeholder de ønskede billeder, og tryk på 2 .
  • Du bliver ikke bedt om at vælge slot, hvis der kun er isat ét hukommelseskort.
 3. Vælg billederne.

  • Fremhæv billeder ved hjælp af multivælgeren.
  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på X knappen og holde den nede.
  • Tryk på knappen W ( Q ) for at vælge det fremhævede billede. Udvalgte billeder er markeret med et flueben ( ). For at fjerne checken ( ) og fravælg det aktuelle billede, tryk på W ( Q )-knappen igen.
  • Bevægelsesblandinger kan indeholde mellem 5 og 20 billeder.
  • Tryk på J for at fortsætte, når valget er afsluttet.

 4. Tjek resultaterne.

  Tjek resultaterne af overlejringen i forhåndsvisningen.

  • For at vende tilbage til trin 3 og vælge forskellige billeder skal du trykke på Z eller trykke på 4 .
  • For at fortsætte med det aktuelle valg, tryk på J ; en bekræftelsesdialog vil blive vist.

 5. Gem overlejringen.

  Fremhæv [ Ja ] i bekræftelsesdialogen, og tryk på J for at gemme overlejringen.

Forsigtig: "Motion Blend"

 • Det endelige billede kan afvige fra forhåndsvisningen, både i hvordan det ser ud (inklusive farve og lysstyrke) og hvordan billederne kombineres.
 • Kun billeder oprettet med dette kamera kan vælges. Billeder oprettet med andre modeller kan ikke vælges.
 • [ Motion blend ] er beregnet til serier optaget med kameraet på et stativ, med en fast baggrund og motiver i bevægelse. De ønskede resultater kan derfor ikke opnås med serier optaget uden stativ.
 • Overlejringen inkluderer kun billeder, der er oprettet med de samme indstillinger valgt for [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i fotooptagelsesmenuen.
 • Billedkvalitetsindstillingen for den færdige overlejring er den for den højeste billedkvalitet, den indeholder.
 • Overlejringer, der inkluderer NEF ( RAW )-billeder, vil blive gemt i en billedkvalitet på [ JPEG fin m ].
 • Alle JPEG billeder i overlejringen skal have samme størrelse.