Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Opladning af batteriet

Oplade det medfølgende EN-EL18d batteri før brug.

Forsigtig: Batteriet og opladeren

Læs og følg advarslerne og forsigtighedsreglerne i "For din sikkerhed" ( 0 For din sikkerhed ) og "Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forsigtig" ( 0 Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forsigtig ).

Batteriopladeren

 • Før du oplader batteriet, skal du slutte EH-7P opladnings-vekselstrømsadapteren til MH-33 batteriopladeren og slutte den til en stikkontakt. Du kan derefter indsætte batteriet for at begynde opladningen.

  1. Signal kontakter
  2. Opladningslamper (grøn)
 • Opladningslamperne blinker, mens opladningen er i gang, og holder op med at blinke, når opladningen afsluttes. Bemærk, at afhængigt af batteriets ladetilstand kan der være en forsinkelse på omkring ti sekunder, før lamperne begynder at blinke.
 • Indsæt batteriet (polerne først), juster enden af batteriet med guiden og skub derefter batteriet i den angivne retning, indtil det klikker på plads.
 • Efterlad opladeren et sted, hvor den forbliver stabil og fri for vibrationer under brug.
 • Et opbrugt batteri vil oplades helt på cirka 4 timer.
 • Efterhånden som opladningen skrider frem, lyser opladningslamperne én ad gangen, indtil opladningen er fuldført, og alle tre lamper lyser.
 • Batteristatus vises af opladningslamperne:

  Opladningslamper Opladningstilstand
  <50 % ≥50 %, <80 % ≥80 %, <100 % 100 %
  100 % I (slukket) I (slukket) H (blinker) K (til)
  80 % I (slukket) H (blinker) K (til) K (til)
  50 % H (blinker) K (til) K (til) K (til)

Forsigtig: Opladning af EN-EL18d batterier

EN-EL18d genopladelige Li-ion-batterier er ikke kompatible med MH-26a eller MH-26 batteriopladere. Sørg for at bruge MH-33 , når du oplader EN-EL18d batterier via en oplader.

Hvis opladningslamperne blinker hurtigt

Hvis opladningslamperne blinker hurtigt (8 gange i sekundet):

 • Batteriet blev ikke isat korrekt : Tag opladeren ud af stikkontakten, og fjern og sæt batteriet i igen.
 • Den omgivende temperatur er for varm eller for kold : Brug batteriopladeren ved temperaturer inden for det angivne temperaturområde (0–40 °C/+32–104 °F).

Hvis problemet fortsætter, skal du tage stikket ud af opladeren og afslutte opladningen. Bring batteriet og opladeren til en Nikon autoriseret servicerepræsentant.

Det Oplader AC Adapter : Oplader

Når det er sat i kameraet, kan batteriet oplades ved hjælp af den medfølgende EH-7P opladnings-vekselstrømsadapter.

 • Når du har bekræftet, at kameraet er slukket, skal du tilslutte opladnings-vekselstrømsadapteren ( q ) og tilslutte adapteren. Batteriet oplades, mens kameraet er slukket. Hold stikket lige under isætning og fjernelse.

 • Kameraets opladningslampe ( w ) lyser gult, mens opladning er i gang. Lampen slukker, når opladningen er fuldført.
 • Et opbrugt batteri oplades helt på cirka 3 timer og 40 minutter.
 • Batteriet oplades også, når standby-timeren er slukket.
 • Når opladningen er fuldført, skal du afbryde opladnings-vekselstrømsadapteren og frakoble den fra kameraet.

Forsigtig: Opladning af EN-EL18a / EN-EL18 batterier

AC-opladningsadapteren kan ikke bruges til at oplade EN-EL18a eller EN-EL18 genopladelige Li‑ion-batterier. Brug en MH-26a batterioplader.

Forsigtig: AC-adapteren til opladning

 • Hvis batteriet ikke kan oplades ved hjælp af opladnings-vekselstrømsadapteren, for eksempel fordi batteriet ikke er kompatibelt, eller kameraets temperatur er forhøjet, blinker opladningslampen hurtigt i ca. 30 sekunder og slukker derefter. Hvis opladningslampen er slukket, og du ikke har observeret batteriets opladning, skal du tænde for kameraet og kontrollere batteriniveauet.
 • Batterier med en "4" ( l ) der viser for [ Batteriinfo ] > [ Batterialder ] i opsætningsmenuen kan ikke oplades.

Opladnings-vekselstrømsadapteren: Strømforsyning

 • Hvis [ ON ] er valgt for [ USB strømforsyning ] i opsætningsmenuen, vil opladnings-vekselstrømsadapteren forsyne kameraet med strøm, når kameraet er tændt.
 • Batteriet oplades ikke, mens kameraet får strøm fra en ekstern strømkilde.
 • For mere information, se "'Strømlevering' Versus 'Opladning'" ( 0 "Strømlevering" Versus "Opladning" ).

Computer USB strømforsyning og batteriopladning

 • Computere vil kun levere strøm til kameraet eller oplade batteriet, når de er tilsluttet via et UC-E25 USB kabel (tilgængelig separat; 0 USB -kabler ). Det medfølgende USB kabel kan ikke bruges til dette formål.
 • Afhængigt af modellen og produktspecifikationerne vil nogle computere ikke levere strøm til kameraet eller oplade batteriet.