Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Brug af en On-Camera Flash

  1. Monter en flashenhed på kameraets tilbehørssko.

    Se dokumentationen, der følger med hver Speedlight, for at få oplysninger om montering af enheden på kameraet.

  2. Tænd for kameraet og flashenheden.

    Blitzen begynder at oplade; flash-klar-indikatoren ( c ) vises i optagedisplayet, når opladningen er fuldført.

  3. Vælg flashstyringstilstand ( 0 Flash-kontroltilstand ) og flashtilstand ( 0 Flashtilstande ).

  4. Juster lukkerhastighed og blænde.

  5. Tag billeder.

Lukketid

Lukkerhastigheden kan indstilles som følger, når der bruges en ekstra flashenhed:

Optagetilstand Lukketid
P , A Indstilles automatisk af kameraet ( 1 / 200 s – 1 / 60 s) *
S 1 / 200 s–30 s
M 1 / 200 s–30 s, Pære , Tid

Lukkerhastigheden kan indstilles så langsom som 30 sek., hvis langsom synkronisering, langsom synkronisering med bagerste gardin eller langsom synkronisering med reduktion af røde øjne er valgt til flashtilstand.

Forsigtig: Flash-enheder fra tredjepart

Kameraet kan ikke bruges med flashenheder, der vil påføre spændinger over 250 V til kameraets X-kontakter eller kortslutte kontakter på tilbehørsskoen. Brug af sådanne flashenheder kan ikke kun forstyrre normal drift af kameraet, men også beskadige kameraets og/eller flashens flashsynkroniseringskredsløb.

i-TTL Flash kontrol

Når en valgfri flashenhed, der understøtter Nikon Creative Lighting System, er tilsluttet og indstillet til TTL, bruger kameraet monitor-forflash til balanceret eller standard " i-TTL -udfyldningsflash"-flashkontrol. i-TTL flashstyring er ikke tilgængelig med flashenheder, der ikke understøtter Nikon Creative Lighting System. Kameraet understøtter følgende typer i-TTL flashstyring:

Flash kontrol Beskrivelse
i-TTL balanceret udfyldningsflash Kameraet bruger " i-TTL balanceret udfyldningsflash"-flashkontrol for en naturlig balance mellem hovedmotivet og den omgivende baggrundsbelysning. Efter at der er trykket på udløserknappen og umiddelbart før hovedflashen, udsender flashenheden en række skærmforflash, som kameraet bruger til at optimere flashoutput for at opnå balance mellem hovedmotivet og omgivende baggrundsbelysning.
Standard i-TTL udfyldningsflash Blitzeffekten justeres for at bringe belysningen i rammen til et standardniveau; lysstyrken af baggrunden tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder, hvor hovedmotivet fremhæves på bekostning af baggrundsdetaljer, eller når eksponeringskompensation bruges.
  • Standard i-TTL udfyldningsflash aktiveres automatisk, når [ Spot metering ] er valgt.

Synkroniseringsterminalen

Et synkroniseringskabel kan tilsluttes til synkroniseringsterminalen (som har en JIS-B låsemøtrik) efter behov. Tilslut ikke en anden flashenhed via et synkroniseringskabel, når du udfører synkroniseringsfotografering med bagerste gardin med en flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko.