Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Release Mode

At vælge en Release Mode

For at vælge den handling, der skal udføres, når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde udløserknappen nede og dreje udløser funktionsvælger .

 • Stop, når markøren flugter med den ønskede indstilling.

Mode Beskrivelse
U Enkelt stel Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
V Kontinuerlig lav hastighed

Kameraet tager billeder med en valgt hastighed, mens udløserknappen er trykket ned.

 • Vælg mellem hastigheder fra 10 til 1 fps. For at vælge billedhastigheden skal du holde c knappen nede og dreje et kommandohjul.
W Kontinuerlig høj hastighed

Kameraet tager billeder med en valgt hastighed, mens udløserknappen er trykket ned. Bruges til aktive emner.

 • Vælg mellem hastigheder fra 20 til 10 fps. For at vælge billedhastigheden skal du holde c knappen nede og dreje et kommandohjul.
E Selvudløser Tag billeder med selvudløseren ( 0 Brug af selvudløseren ( E ) ).
c Valg af hurtig udløsningstilstand

Hold c -knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge udløsertilstand ( 0 Hurtig udløsningstilstand ).

Frame Advance Rate

 • Billedhastighederne for kontinuerlig lav hastighed og kontinuerlig høj hastighed kan også vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d1 [ Kontinuerlig optagelseshastighed ].
 • Den faktiske billedhastighed, når en billedfremføringshastighed på 8 fps er valgt i kontinuerlig lavhastighedstilstand, er 7,5 fps.
 • Ovenstående værdier for billedfremføringshastighed antager en fokustilstand AF-C , optagetilstand M , en lukkerhastighed på 1/250 s eller hurtigere og standardværdier for alle andre indstillinger. Fremrykningshastigheder for frame kan sænke:

  • under flashfotografering,
  • i lydløs tilstand,
  • når der registreres flimmer med [ ON ] valgt for [ Reduktion af fotoflimmer ] i fotooptagelsesmenuen,
  • hvis blænde er stoppet ned til et meget højt f-tal, eller
  • ved langsomme lukkertider.
 • Når [ ON ] er valgt for [ Reduktion af fotoflimmer ] i fotooptagelsesmenuen ( 0 Fotoflimmerreduktion ), bliver optagedisplayet kortvarigt mørkt under serieoptagelse.

Forsigtig: Burst-fotografering

 • Afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortets ydeevne kan hukommelseskortets adgangslampe lyse i alt fra et par ti sekunder til omkring et minut. Fjern ikke hukommelseskortet, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser. Ikke alene kan uoptagede billeder gå tabt, men kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget.
 • Ved lukkerhastigheder, der er langsommere end 1/250 s, opdateres optagedisplayet ikke i realtid under burst- fotografering . For at spore dit motiv under optagelse skal du vælge lukkertider hurtigere end 1/250 sek.
 • Hvis kameraet er slukket, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser, slukkes det ikke, før alle billeder i bufferen er blevet optaget.
 • Hvis batteriet er opbrugt, mens der er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne overføres til hukommelseskortet.

Hukommelsesbufferen

 • Mens udløserknappen trykkes halvt ned, viser billedtællerdisplayet antallet af billeder, der kan gemmes i hukommelsesbufferen.
 • Når bufferen er fuld, viser displayet r000 , og billedhastigheden falder.
 • Det viste tal er omtrentligt. Det faktiske antal billeder, der kan gemmes i hukommelsesbufferen, varierer med kameraindstillinger og optageforhold.

Visning af bursts

Hver serie (serie) af billeder taget i kontinuerlig optagelsestilstand eller under højhastighedsbilledeoptagelse + behandles som en gruppe. For at vælge, hvordan bursts skal håndteres under afspilning, skal du bruge punktet [ Serieafspilning ] i afspilningsmenuen.

Valg af Quick Release-tilstand

Med udløserindstillingsvælgeren drejet til c , kan du vælge en udløsertilstand ved at holde nede c knap og drej på hovedkommandohjulet.

 • Indstillinger for den valgte tilstand kan justeres ved at holde c knappen nede og dreje underkommandohjulet.
 • Højhastighedsbilledoptagelse +-tilstande med billedhastigheder på 30, 60 eller 120 fps er kun tilgængelige, når udløserindstillingsvælgeren drejes til c ( 0 Højhastighedsbilledoptagelse + (C30/60/C120) ) .

High-Speed Frame Capture + ( C30 / C60 / C120 )

For højhastigheds-burst-fotografering ved billedhastigheder på 30, 60 eller 120 fps (højhastighedsbillede-optagelse +) skal du indstille udløserindstillingsvælgeren til c og derefter holde c knappen nede og dreje hovedkommandohjulet for at vælge [ C30 ] , [ C60 ] eller [ C120 ].

 • Den maksimale længde for bursts taget i disse tilstande er cirka fire sekunder.
 • De optagede billeder kan også indeholde de endelige billeder fra rammer, der er gemt i bufferen, mens udløserknappen er trykket halvt ned ("Pre-Release Capture"); for at vælge, hvor meget af bufferen der skal gemmes, skal du bruge Custom Setting d4 [ Pre-Release Capture options ]. Du kan også begrænse længden af serieoptagelsen, efter at udløserknappen er trykket helt ned ( 0 d4: Pre-Release Capture Options ).
 • Billeder kan tages med følgende indstillinger:

  Mulighed C30 C60 C120
  Lukketid 1/32000 til 1/60 s 1/32000 til 1/125 s
  [ Billedområde ] [ FX (36×24) ] eller [ DX (24×16) ] Kun [ DX (24×16) ] Kun [ FX (36×24) ]
  [ Billedkvalitet ] Kun [ JPEG normal ]
  [ Indstillinger for billedstørrelse ] Kun [ Stor ] Kun [ Små ]
 • Billeder optages i JPEG format.
 • Den øvre grænse for ISO-følsomhed er ISO 25600, selv når højere værdier (Hi 0,3 til Hi 2,0) er valgt.
 • Indstillingen valgt for [ Min. lukkerhastighed ] gælder ikke, hvis [ TIL ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen.
 • Eksponeringskompensation er begrænset til værdier mellem -3 og +3 EV, selvom indstillinger mellem -5 og +5 EV kan vælges.
 • Hvis der er monteret et DX objektiv, når [ C120 ] er valgt, skifter udløserindstillingen til [ C60 ], og billedområdet vil blive fastsat til [ DX (24×16) ].
 • Berøringsudløseren kan kun bruges til at tage ét billede ad gangen. Brug udløserknappen til højhastighedsbilledeoptagelse +.

High-Speed Frame Capture +: Begrænsninger

High-speed frame capture + kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • fleksibelt program,
 • foto flimmer reduktion,
 • flash fotografering,
 • parentes,
 • flere eksponeringer,
 • HDR overlejring,
 • interval-timer fotografering,
 • time-lapse videooptagelse, og
 • fokus skift.

High-Speed Frame Capture +

Hukommelseskort med høj skrivehastighed anbefales ( 0 Godkendte hukommelseskort ).

Bruger Selvudløser ( E )

I selvudløsertilstand starter en timer ved at trykke udløserknappen helt ned, og der tages et billede, når timeren udløber.

 1. Drej udløserindstillingsvælgeren til E (selvudløsertilstand).

  Hold udløseren af udløserindstillingsvælgeren, og drej udløserindstillingsvælgeren til E

 2. Indram billedet og fokusér.

  Timeren starter ikke, hvis lukkeren ikke kan udløses, som det for eksempel kan være tilfældet, hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, når AF-S er valgt til fokustilstand.

 3. Start timeren.

  • Tryk udløserknappen helt ned for at starte timeren; selvudløserlampen begynder at blinke. Lampen holder op med at blinke to sekunder før timeren udløber.

  • For at slå selvudløseren fra, før et billede tages, skal du dreje udløserindstillingsvælgeren til en anden indstilling.

  • Timerens varighed, antallet af taget billeder og intervallet mellem billederne kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling c2 [ Selvudløser ].

Indstilling af timeren

For at vælge timerens varighed skal du trykke på og holde knappen c nede og dreje et kommandohjul.