Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Isætning af batteriet

Sluk kameraet, før du indsætter eller fjerner batteri .

 1. Fjern BL-7 batterikammerdækslet.

  Løft batterikammerdækslets lås, drej det til åben ( A ) position ( q ), og fjern batterikammerdækslet ( w ).

 2. Sæt dækslet på batteriet.

  • Hvis batteriudløseren er placeret, så pilen ( H ) er synlig, skal du skubbe batteriudløseren for at dække pilen ( H ).

  • Indsæt de to fremspring på batteriet i de matchende åbninger i dækslet som vist. Batteriudløseren vil glide til side for helt at afsløre pilen ( H ).

 3. Indsæt batteriet.

  Indsæt batteriet helt og sikkert som vist.

 4. Lås dækslet.

  • Drej batterikammerets dæksellås til den lukkede position ( q ), og fold den ned som vist ( w ).

  • Sørg for, at dækslet er forsvarligt låst for at forhindre, at batteriet løsnes under drift.

Fjernelse af batteriet

Før du fjerner batteriet, skal du slukke for kameraet, løfte batterikammerets dæksellås og dreje det til åben ( A ) position.

Fjernelse af batterikammerdækslet

For at frigøre batterikammerdækslet, så det kan fjernes fra batteriet, skubbes batteriudløseren i pilens retning ( H ), indtil den stopper.

Batterikammerdækslet

 • Brug kun BL-7 batterikammerdæksler; andre batterikammerdæksler kan ikke bruges med dette kamera.
 • Du kan lade dækslet sidde på, når du oplader batterier i en oplader.
 • For at forhindre, at der samler sig støv inde i batterikammeret, skal du udskifte batterikammerdækslet på kameraet, når batteriet ikke er isat.

Batteriniveau

 • Batteriniveauet vises på optagedisplayet og kontrolpanelet, mens kameraet er tændt.

  Overvåge

  Søger

  Kontrolpanel

 • Batteriniveauvisningen ændres, efterhånden som batteriniveauet falder, fra L til K , J , I og H . Når batteriniveauet falder til H , skal du afbryde optagelsen og oplade batteriet eller klargøre et ekstra batteri.
 • Hvis meddelelsen [ Udløser deaktiveret. Genoplad batteriet. ] vises, oplad eller udskift batteriet.

Det Standby timer

Kameraet bruger en standby-timer til at reducere forbruget af batteriet. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i omkring 30 sekunder, udløber standby-timeren, og skærmen, søgeren og kontrolpanelet slukkes. Et par sekunder før slukning vil skærmen og søgeren dæmpes. De kan genaktiveres ved at trykke udløserknappen halvt ned. Længden af tid, før standby-timeren udløber automatisk, kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling c3 [ Sluk-forsinkelse ] > [ Standby-timer ].