Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Fotoinformation

Foto information er overlejret på billeder, der vises i fuldskærmsvisning. Tryk på 1 , 3 eller DISP knap for at bladre gennem fotooplysninger som vist nedenfor.

 1. Grundlæggende oplysninger
 2. Eksponeringsdata *
 3. Fremhæv display *
 4. RGB histogram *
 1. Optagelsesdata *
 2. Oversigtsdata *
 3. Ingen (kun billede) *
 4. Filoplysninger *

Vises kun, hvis den tilsvarende indstilling er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

Grundlæggende oplysninger

 1. Indikator for stemmememo ( 0 Optagelse af stemmememoer )
 2. Beskyt status ( 0 Beskytter billeder mod sletning )
 3. Retoucheringsindikator ( 0 Oprettelse af retoucherede kopier )
 4. Uploadmarkering ( 0 Valg af billeder til upload )
 5. IPTC forudindstillet indikator ( 0 IPTC )
 6. Fokuspunkt 1 ( valg af fokuspunkt 0 )
 7. Første billede i burst/samlet antal billeder i burst 2 ( 0 Series afspilning )
 8. Rammenummer/samlet antal billeder
 9. Billedkvalitet ( 0 Justering af billedkvalitet )
 1. Billedstørrelse ( 0 Valg af billedstørrelse )
 2. Billedområde ( 0 Justering af billedområdeindstillinger )
 3. Optagelsestidspunkt ( 0 tidszone og dato )
 4. Dato for optagelse ( 0 tidszone og dato )
 5. Nuværende kortplads
 6. Bedømmelse ( 0 Bedømmelse Billeder )
 7. Mappenavn ( 0 lagermappe )
 8. Filnavn ( 0 Filnavngivning )

Vises kun, hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

Vises på det første billede i hver serie, når [ Markér første billede i serie ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

Eksponeringsdata

 1. Nuværende kortplads
 2. Mappenummer – rammenummer ( 0 lagermappe )
 3. Optagetilstand ( 0 Valg af optagetilstand )
 4. Lukkerhastighed ( 0 S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )
 1. Blænde ( 0 A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
 2. Værdi for eksponeringskompensation ( 0 eksponeringskompensation )
 3. ISO-følsomhed * ( 0 ISO-følsomhed )

Vises i rødt, hvis billedet er taget med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Fremhæv Display

 1. Højlys (områder, der kan være overeksponerede) blinker på displayet.

RGB Histogram

 1. Hvidbalance ( 0 Hvidbalance )

  Farvetemperatur ( 0 Valg af farvetemperatur )

  Preset manual ( 0 Preset Manual )

  Finjustering af hvidbalance ( 0 Finjustering af hvidbalance )

 2. Histogram (RGB-kanal)
 3. Histogram (rød kanal)
 1. Histogram (grøn kanal)
 2. Histogram (blå kanal)

Afspilningszoom

Tryk på X for at zoome ind på billedet i histogramvisningen. Histogrammet vil blive opdateret, så det kun viser dataene for den del af billedet, der er synligt på displayet. Brug multivælgeren til at rulle til områder af rammen, der ikke er synlige på skærmen. Tryk på W ( Q ) for at zoome ud.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling. Pixellysstyrke (tone) plottes på den vandrette akse og antallet af pixels på den lodrette akse.

 • Hvis billedet indeholder objekter med en bred vifte af lysstyrker, vil fordelingen af toner være forholdsvis jævn.

 • Hvis billedet er mørkt, vil fordelingen blive flyttet til venstre.

 • Hvis billedet er lyst, vil fordelingen blive flyttet til højre.

Øget eksponeringskompensation flytter fordelingen af toner til højre, mens en faldende eksponeringskompensation flytter fordelingen til venstre. Histogrammer kan give en groft ide om den samlede eksponering, når skarpt omgivende lys gør det svært at se billeder på skærmen.

Histogramdisplayet

 • RGB-histogrammer viser tonefordeling.
 • Kamerahistogrammer kan afvige fra dem, der vises i billedbehandlingsprogrammer. Brug dem som en guide til den faktiske tonefordeling.

Optagelsesdata

Se de indstillinger, der var gældende på det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Optagelsesdatalisten har flere sider, som kan ses ved at trykke på 1 eller 3 . De viste oplysninger kan vælges ved hjælp af [ Afspilningsvisningsindstillinger ] > [ Detaljerede optagelsesdata ] i afspilningsmenuen.

Grundlæggende optagelsesdata

 1. Måling ( 0 Måling )

  Lukkerhastighed ( 0 S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )

  Blænde ( 0 A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )

 2. Optagetilstand ( 0 Valg af optagetilstand )

  ISO-følsomhed 1 ( 0 ISO-følsomhed )

 3. Værdi for eksponeringskompensation ( 0 eksponeringskompensation )

  Optimal eksponeringsjustering 2 ( 0 b6: Finjustering af optimal eksponering )

 4. Brændvidde
 5. Linsedata
 6. Fokustilstand ( 0 Fokustilstand )

  AF-områdetilstand ( 0 AF-områdetilstand )

 1. Vibrationsreduktion ( 0 Vibrationsreduktion )
 2. Hvidbalance 3 ( 0 Hvidbalance )
 3. Finjustering af hvidbalance ( 0 Finjustering af hvidbalance )
 4. Farverum ( 0 farverum )
 5. Kameranavn

Vises i rødt, hvis billedet er taget med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Vises, hvis brugerdefineret indstilling b6 [ Finindstil optimal eksponering ] er blevet indstillet til en anden værdi end nul.

Indeholder også farvetemperaturen for billeder taget med 4 [ Auto ], D [ Naturligt lys auto ] eller L [ Preset manual ].

Flash-data

Flashdata vises kun for billeder taget med valgfri flashenheder ( 0 "On-Camera" versus "Remote" , Hvad er Remote Flash Photography? ).

 1. Flash type
 2. Fjernbetjening af blitz
 1. Flashtilstand ( 0 flashtilstande )
 2. Flashkontroltilstand ( 0 Flashkontroltilstand )

  Flashkompensation ( 0 Flashkompensation )

Picture Control /HLG-data

De viste elementer varierer med den Picture Control , der var aktiveret, da billedet blev taget. Displayet for HLG-videoer viser de valgmuligheder, der er valgt for [ HLG-kvalitet ] i videooptagelsesmenuen.

 1. Picture Control ( 0 Picture Controls )

  HLG kvalitet ( 0 HLG kvalitet )

Andre optagelsesdata

 1. Høj ISO NR ( 0 Høj ISO NR )

  Langtidseksponeringsstøjreduktion ( 0 Long Exposure NR )

 2. Aktiv D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 3. HDR-styrke ( 0 Tager HDR-billeder )
 1. Vignettekontrol ( 0 Vignettekontrol )
 2. Historik over retoucheringer lavet ved hjælp af [ Retouchering ] mulighed i afspilningsmenuen i ( 0 Oprettelse af retoucherede kopier ). Ændringer er angivet i den anvendte rækkefølge.
 3. Billedkommentar ( 0 Billedkommentar )

Oplysninger om ophavsret

Oplysninger om copyright vises kun, hvis de er optaget med punktet [ Copyright information ] i opsætningsmenuen på det tidspunkt, hvor billedet blev taget.

 1. Fotograf ( 0 Copyright information )
 1. Ophavsretsindehaver ( 0 Copyright information )

Lokationsdata

Placeringsdata vises kun, hvis de var indlejret i billedet på det tidspunkt, det blev taget.

 1. Breddegrad
 2. Længde
 1. Højde
 2. Universal Coordinated Time (UTC)

IPTC data

 1. Billedtekst
 2. Hændelses-id
 3. Overskrift
 4. Objektnavn
 5. By
 6. Stat
 7. Land
 1. Kategori
 2. Supp. Kat. (Supplerende kategorier)
 3. Byline
 4. Byline titel
 5. Forfatter/redaktør
 6. Kredit
 7. Kilde

Oversigt

 1. Rammenummer/samlet antal billeder
 2. Kameranavn
 3. Histogram ( 0 Histogrammer )
 4. Billedkvalitet ( 0 Justering af billedkvalitet )
 5. Billedstørrelse ( 0 Valg af billedstørrelse )
 6. Billedområde ( 0 Justering af billedområdeindstillinger )
 1. Filnavn ( 0 Filnavngivning )
 2. Optagelsestidspunkt ( 0 tidszone og dato )
 3. Dato for optagelse ( 0 tidszone og dato )
 4. Nuværende kortplads
 5. Mappenavn ( 0 lagermappe )
 6. Bedømmelse ( 0 Bedømmelse Billeder )

 1. Indikator for stemmememo ( 0 Optagelse af stemmememoer )
 2. Beskyt status ( 0 Beskytter billeder mod sletning )
 3. Retoucheringsindikator ( 0 Oprettelse af retoucherede kopier )
 4. Uploadmarkering ( 0 Valg af billeder til upload )
 5. IPTC forudindstillet indikator ( 0 IPTC )
 6. Placeringsdataindikator ( 0 Lokationsdata )
 7. Billedkommentarindikator ( 0 Billedkommentar )
 8. Måling ( 0 Måling )
 9. Optagetilstand ( 0 Valg af optagetilstand )
 10. Lukkerhastighed ( 0 S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )
 1. Blænde ( 0 A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
 2. ISO-følsomhed 1 ( 0 ISO-følsomhed )
 3. Brændvidde
 4. Aktiv D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 5. Picture Control ( 0 Picture Controls )
 6. Farverum ( 0 farverum )
 7. Flashtilstand 2 ( 0 flashtilstande )
 8. Hvidbalance ( 0 Hvidbalance )

  Farvetemperatur ( 0 Valg af farvetemperatur )

  Preset manual ( 0 Preset Manual )

  Finjustering af hvidbalance ( 0 Finjustering af hvidbalance )

 9. Flashkompensation 2 ( 0 Flashkompensation )

  Kommandotilstand 2

 10. Værdi for eksponeringskompensation ( 0 eksponeringskompensation )

Vises i rødt, hvis billedet er taget med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Vises kun, hvis billedet blev taget med valgfri flashenhed ( 0 "On-Camera" Versus "Remote" , Hvad er Remote Flash Photography? ).

Fil info

 1. Indikator for stemmememo ( 0 Optagelse af stemmememoer )
 2. Beskyt status ( 0 Beskytter billeder mod sletning )
 3. Retoucheringsindikator ( 0 Oprettelse af retoucherede kopier )
 4. Uploadmarkering ( 0 Valg af billeder til upload )
 1. IPTC forudindstillet indikator ( 0 IPTC )
 2. Fokuspunkt 1 ( valg af fokuspunkt 0 )
 3. Rammenummer/samlet antal billeder
 4. Første billede i burst/samlet antal billeder i burst 2 ( 0 Series afspilning )
 5. Bedømmelse ( 0 Bedømmelse Billeder )

Vises kun, hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

Vises på det første billede i hver serie, når [ Markér første billede i serie ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.