Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Dele af kameraet

Kamerahus

 1. Frigivelsesfunktionsvælger låseudløser ( 0 Release Mode )
 2. BKT knap ( 0 bracketing )
 3. c -knap ( 0 flashtilstande )
 4. Stereomikrofon (til videoer; 0 optagelse af videoer )
 5. Video-optagelsesknap ( 0 optagelse af videoer )
 6. S ( Q ) knap ( 0 ISO følsomhed )
 7. E knap ( 0 eksponeringskompensation )
 8. Øje til kamerarem ( 0 Montering af remmen )
 1. E (brændplansmærke; 0 Brændplansmærket og flange-rygafstand )
 2. Kontrolpanel ( 0 Kontrolpanelet , Kontrolpanelet )
 3. GNSS antenne ( 0 placeringsdata )
 4. Tilbehørssko (til valgfri flashenhed; 0 Brug af blitz på kameraet , kompatible flashenheder )
 5. I -knap ( 0 Valg af optagetilstand )
 6. c -knap ( 0 udløsertilstand )

 1. Tænd/sluk-kontakt ( 0 Kameraopsætning , tage billeder )
 2. Udløserknap ( 0 Tager billeder )
 3. AF-hjælpelys ( 0 AF-hjælpelys , a12: Indbygget AF-hjælpelys )

  Lampe til reduktion af røde øjne ( 0 flashtilstande )

  Selvudløserlampe ( 0 Brug af selvudløseren ( E ) )

 4. M -knap ( 0 Monitortilstandsknappen og øjensensoren , begrænse valg af monitortilstand )
 5. Dæksel til flashsynkroniseringsterminal
 6. Ti-benet fjernbetjeningsterminaldæksel
 7. Cover til mikrofon, hovedtelefoner og Ethernet-stik
 8. Cover til USB og HDMI stik
 9. Fokustilstandsknap ( 0 Fokus )
 10. Lås til batterikammerdæksel ( 0 Isætning af batteriet )
 1. Batterikammerdæksel ( 0 Isætning af batteriet )
 2. Objektivmonteringsmærke ( 0 Montering af et objektiv )
 3. Flash synkroniseringsterminal ( 0 Synkroniseringsterminalen )
 4. Ti-benet fjernterminal
 5. Opladningslampe ( 0 AC-adapteren til opladning: Oplader )
 6. Ethernet-stik ( 0 Ethernet-forbindelser , Ethernet )
 7. Stik til ekstern mikrofon ( 0 mikrofoner )
 8. Hovedtelefonstik ( 0 Hovedtelefonlydstyrke )
 9. HDMI stik ( 0 Tilslutning til HDMI enheder )
 10. USB -stik ( 0 computere: Tilslutning via USB , USB strømforsyning )
 11. Kropshætte ( 0 Montering af en linse )

 1. Linseudløserknap ( 0 Afmontering af linser )
 2. Objektivmontering ( 0 Montering af en linse , brændplansmærket og flange-rygafstand )
 3. CPU kontakter
 4. Billedsensor ( 0 billedsensorrensning )
 5. Fn3 knap
 6. Stativ stik
 7. Underkommandohjul til lodret optagelse ( 0 f5: Omvendt drejehjulsrotation )
 8. Låsning af udløserknap til lodret optagelse ( 0 Indramning af billeder i portræt (“høj”) orientering )
 9. Fn- knap til lodret optagelse
 1. Sikkerhedsåbning (til tyverisikringskabel; 0 Sikkerhedsåbningen )
 2. S knap til lodret optagelse ( 0 ISO-følsomhed )
 3. Udløserknap til lodret optagelse
 4. Lås til hukommelseskortslotdæksel ( 0 Indsættelse af hukommelseskort )
 5. Dæksel til hukommelseskortslot ( 0 Fjernelse af hukommelseskort )
 6. Fn2 -knap ( 0 Justering af billedområdeindstillinger )
 7. Fn1 knap
 8. Underkommandohjul ( 0 f5: Omvendt drejehjulsrotation )

Rør ikke ved billedsensoren eller sensorskjoldet

Du må under ingen omstændigheder stikke eller udøve tryk på billedsensoren eller sensorskjoldet ( 0 Sensorskjoldadfærd ved sluk ) eller udsætte dem for kraftige luftstrømme fra en blæser. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan ridse eller på anden måde beskadige sensoren eller skjoldet. For information om rengøring af billedsensoren, se "Billedsensorrensning" ( 0 Billedsensorrensning ).

Bemærkninger om skærmen

Vinklen på skærmen kan justeres.

Produktets serienummer

Serienummeret for dette produkt kan findes ved at åbne skærmen.

GNSS antennen

Hvis det er muligt, skal du holde dig åben, når du bruger lokationsdatatjenester. Hold antennen rettet mod himlen for den bedste modtagelse.

Det LCD lyskilde

Drejning af afbryderknappen til D aktiverer baggrundsbelysningen til knapperne og kontrolpanelet (LCD-lys). Baggrundsbelysningen forbliver tændt i et par sekunder, efter at strømafbryderen er sluppet. Baggrundsbelysningen slukkes, når kontakten drejes til D en anden gang, eller udløserknappen trykkes halvt ned. Aktivering af knappens baggrundsbelysning gør kameraet lettere at bruge i mørke.

Det Sikkerhedsslot

Sikkerhedsåbningen fungerer som et fastgørelsespunkt for tredjeparts tyverisikringskabler. Den er kompatibel og beregnet til brug med Kensington sikkerhedskabellåse. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med sikkerhedskabellåsen.

Kontrolpanelet

Kontrolpanelet lyser, når kameraet er tændt. Ved standardindstillinger vises følgende indikatorer. For en komplet liste over de indikatorer, der kan blive vist, se "Kontrolpanelet" ( 0 Kontrolpanelet ) i afsnittet om "Kameraskærme" i kapitlet "Tekniske bemærkninger".

 1. Optagetilstand ( 0 Valg af optagetilstand )
 2. Lukkerhastighed ( 0 S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )
 3. Blænde ( 0 A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
 4. Batteriindikator ( 0 batteriniveau )
 5. Eksponeringsindikator

 6. ISO-følsomhed ( 0 ISO-følsomhed )
 7. Antal resterende eksponeringer ( 0 Antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )

  Tilgængelig optagetid ( 0 optagelsesvideoer )

 1. ISO-følsomhedsindikator ( 0 ISO-følsomhed )

  Auto ISO-følsomhedsindikator ( 0 Auto ISO-følsomhedskontrol )

 2. Udløsertilstand ( 0 udløsertilstand )
 3. Hukommelseskortikon (plads 2; 0 rolle spillet af kort i plads 2 )
 4. Hukommelseskortikon (plads 1; 0 rolle spillet af kort i plads 2 )
 5. AF-områdetilstandsindikator ( 0 AF-områdetilstand )
 6. Fokustilstand ( 0 Fokustilstand )
 7. Optagemenubank ( 0 Optagemenubank )

Monitoren

Ved standardindstillinger vises følgende indikatorer på skærmen. For en komplet liste over de indikatorer, der kan blive vist, se "Skærmen" ( 0 Skærmen ) i afsnittet om "Kameraskærme" i kapitlet "Tekniske bemærkninger".

Fototilstand

 1. Optagetilstand ( 0 Valg af optagetilstand )
 2. Udløsertilstand ( 0 udløsertilstand )
 3. Fokustilstand ( 0 Valg af fokuspunkt )
 4. AF-områdetilstand ( 0 AF-områdetilstand )
 5. t ikon ( 0 t ikonet )
 6. Hvidbalance ( 0 Hvidbalance )
 1. Aktiv D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 2. Picture Control ( 0 Picture Controls )
 3. Billedområde ( 0 Justering af billedområdeindstillinger )
 4. Billedstørrelse ( 0 Valg af billedstørrelse )
 5. Billedkvalitet ( 0 Justering af billedkvalitet )

 1. Eksponeringsindikator

 2. i ikonet ( 0 i knappen (i i menuen) , i i knappen (afspilningstilstand) )
 3. Batteriindikator ( 0 batteriniveau )
 4. Antal resterende eksponeringer ( 0 Antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )
 5. ISO-følsomhed ( 0 ISO-følsomhed )
 6. ISO-følsomhedsindikator ( 0 ISO-følsomhed )

  Auto ISO-følsomhedsindikator ( 0 Auto ISO-følsomhedskontrol )

 1. Blænde ( 0 A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
 2. Lukkerhastighed ( 0 S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )
 3. Måling ( 0 Måling )
 4. Touch-optagelse ( 0 The Touch Shutter )
 5. Indikator for vibrationsreduktion ( 0 Vibrationsreduktion )
 6. Fokuspunkt ( 0 Valg af fokuspunkt )
 7. Visningstilstand (foto live view; 0 d8: View Mode (Photo Lv) )

Brug af skærmen med kameraet i "høj" orientering

Når kameraet drejes for at tage billeder i "høj" (portræt) retning, roteres skærmen på skærmen, så den passer (kun fototilstand).

Valg af skærm

Tryk på DISP knap for at skifte mellem optagedisplayet. Vælg mellem op til fem skærme, hver med et tilpasset udvalg af ikoner og indikatorer. De viste elementer kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d18 [ Brugerdefineret skærmoptagelsesvisning ] ( 0 d18: Brugerdefineret skærmoptagelsesvisning ).

Videotilstand

 1. Optagelsesindikator ( 0 optagelse af videoer )

  "Ingen video"-indikator ( 0 ikonet 0 )

 2. Optagelsesindikator (rød kant; 0 g18: Rød REC Frame Indicator )
 3. Videooptagelsestid ( 0 optagelsesvideoer )
 4. Billedstørrelse og -hastighed ( 0 Indstillinger for videorammestørrelse og -hastighed )
 5. Destination ( 0 Destination )
 1. Resterende tid ( 0 optagelsesvideoer )
 2. Billedområde ( 0 Indstillinger for videobilledområde )
 3. Videofiltype ( 0 videofiltyper )
 4. Lydniveau ( 0 mikrofonfølsomhed )
 5. Mikrofonfølsomhed ( 0 mikrofonfølsomhed )

Søgeren

Ved standardindstillinger vises følgende indikatorer i søgeren. For en komplet liste over de indikatorer, der kan blive vist, se "Søgeren" ( 0 Søgeren ) i afsnittet om "Kameraskærme" i kapitlet "Tekniske bemærkninger".

Fototilstand

 1. Visningstilstand (foto live view; 0 d8: View Mode (Photo Lv) )
 2. t ikon ( 0 t ikonet )
 3. Udløsertilstand ( 0 udløsertilstand )
 4. Fokustilstand ( 0 Fokustilstand )
 5. AF-områdetilstand ( 0 AF-områdetilstand )
 6. Hvidbalance ( 0 Hvidbalance )
 1. Aktiv D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 2. Picture Control ( 0 Picture Controls )
 3. Billedkvalitet ( 0 Justering af billedkvalitet )
 4. Billedstørrelse ( 0 Valg af billedstørrelse )
 5. Billedområde ( 0 Justering af billedområdeindstillinger )

 1. Batteriindikator ( 0 batteriniveau )
 2. Antal resterende eksponeringer ( 0 Antal resterende eksponeringer , hukommelseskortkapacitet )
 3. ISO-følsomhed ( 0 ISO-følsomhed )
 4. ISO-følsomhedsindikator ( 0 ISO-følsomhed )

  Auto ISO-følsomhedsindikator ( 0 Auto ISO-følsomhedskontrol )

 5. Eksponeringsindikator

 1. Blænde ( 0 A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
 2. Lukkerhastighed ( 0 S (Lukkerprioriteret auto) , M (Manuel) )
 3. Optagetilstand ( 0 Valg af optagetilstand )
 4. Vibrationsreduktion ( 0 Vibrationsreduktion )
 5. Måling ( 0 Måling )
 6. Fokuspunkt ( 0 Valg af fokuspunkt )

Brug af søgeren med kameraet i "høj" retning

Når kameraet drejes for at tage billeder i "høj" (portræt) retning, roteres displayet i søgeren, så det passer (kun fototilstand).

Valg af skærm

Tryk på DISP knap for at skifte mellem optagedisplayet. Vælg mellem op til fire skærme, hver med et tilpasseligt udvalg af ikoner og indikatorer. De viste elementer kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d19 [ Brugerdefineret søgeroptagelsesvisning ] ( 0 d19: Brugerdefineret søgeroptagelsesvisning ).

Videotilstand

 1. Optagelsesindikator ( 0 optagelse af videoer )

  "Ingen video"-indikator ( 0 ikonet 0 )

 2. Videooptagelsestid ( 0 optagelsesvideoer )
 3. Destination ( 0 Destination )
 4. Resterende tid ( 0 optagelsesvideoer )
 5. Billedstørrelse/billedhastighed ( 0 Indstillinger for videorammestørrelse og -hastighed )
 1. Billedområde ( 0 Indstillinger for videobilledområde )
 2. Videofiltype ( 0 videofiltyper )
 3. Optagelsesindikator (rød kant; 0 g18: Rød REC Frame Indicator )
 4. Lydniveau ( 0 mikrofonfølsomhed )
 5. Mikrofonfølsomhed ( 0 mikrofonfølsomhed )

Monitortilstandsknappen og øjensensoren

Hvis du placerer øjet i søgeren, aktiveres øjensensoren, og skifter visningen fra skærmen til søgeren. Bemærk, at øjensensoren også reagerer på andre genstande, såsom dine fingre.

 • Søgeren kan bruges til menuer og afspilning, hvis det ønskes.
 • Tryk på knappen M (skærmtilstand) for at skifte mellem søger- og monitorvisninger.

 • Tryk på M knappen for at bladre gennem displayene som følger.

  [ Automatisk visningsskift ]: Kameraet skifter automatisk mellem søgeren og skærmen baseret på information fra øjensensoren.

  [ Kun søger ]: Skærmen forbliver tom. Søgeren bruges til optagelse, menuer og afspilning.

  • I fototilstand tænder søgeren i et par sekunder, efter at kameraet er tændt, udløserknappen er trykket halvt ned eller AF-ON- knappen er trykket ned, uanset om du placerer øjet i søgeren.

  [ Kun skærm ]: Skærmen bruges til optagelse, menuer og afspilning. Søgerdisplayet forbliver tomt, selvom du holder øje med søgeren.

  [ Prioriter søgeren (1) ]: Hvis du placerer øjet i søgeren, tændes søgeren; skærmen forbliver slukket, når du fjerner dit øje. I videotilstand fungerer skærmene som i [ Automatisk visningsskift ].

  [ Prioriter søger (2) ]: I fototilstand, ud over når du ser igennem den, tænder søgeren i nogle få sekunder, efter at kameraet er tændt, udløserknappen er trykket halvt ned eller AF-ON knappen trykkes, uanset om du placerer øjet i søgeren. I videotilstand fungerer skærmene som i [ Automatisk visningsskift ].

  • Optagedisplayet vises i søgeren, hvis du lægger øje på det, mens skærmen bruges til menuer eller afspilning.

Det Dioptrijusteringskontrol

 • Søgeren kan fokuseres ved at løfte og dreje dioptrijusteringskontrollen.
 • Pas på ikke at sætte dine fingre eller negle i øjet.
 • Efter justering af dioptrien skal du skubbe dioptrijusteringskontrollen tilbage til dens oprindelige position.

Vipning af skærmen

Hvis du holder øje med kameraet, når skærmen vippes, udløses ikke søgeren, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

 • [ Automatisk visningsskift ], [ Prioriter søger (1) ] eller [ Prioriter søger (2) ] er valgt til skærmtilstand, og
 • en menu, et billede eller andet display vises i øjeblikket på skærmen.

Udvidet brug

Når du bruger søgeren i længere perioder, kan du vælge [ Juster for nem visning ] for brugerdefineret indstilling d9 [ View mode (photo Lv) ] for at sikre, at søgerens lysstyrke og farvetone justeres for at lette visningen.

Begræns valg af skærmtilstand

Du kan begrænse valget af tilgængelige monitortilstande ved at bruge punktet [ Limit monitor mode selection ] i opsætningsmenuen.

Tryk på kontrolelementer

Den berøringsfølsomme skærm tilbyder en række kontroller, der kan betjenes ved at berøre skærmen med fingrene. Under søgerfotografering er berøringsknapper deaktiveret og kan ikke bruges til fokus eller lignende.

Fokusering og udløsning af lukkeren

 • Tryk på skærmen for at fokusere på det valgte punkt (berør AF).
 • I fototilstand udløses lukkeren, når du løfter fingeren fra displayet (touch-udløser).

Justering af indstillinger

 • Tryk på fremhævede indstillinger på displayet.
 • Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.

 • Tryk på Z eller tryk på J for at vælge den valgte mulighed og vende tilbage til det forrige display.

Afspilning

 • Svirp til venstre eller højre for at se andre billeder under fuldskærmsvisning.

 • I fuldskærms-afspilning åbnes en bjælke for fremrykning af billeder ved at trykke på bunden af skærmen. Skub fingeren til venstre eller højre over bjælken for at rulle hurtigt til andre billeder.

 • For at zoome ind på et billede, der vises under fuldskærmsvisning, skal du bruge en strækbevægelse eller give skærmen to hurtige tryk. Du kan justere zoomforholdet ved at bruge strækbevægelser til at zoome ind og knibe bevægelser for at zoome ud.

 • Brug slidebevægelser til at se andre dele af billedet under zoom.
 • Hvis du giver skærmen to hurtige tryk, mens zoom er aktiveret, annulleres zoom.
 • For at "zoome ud" til en miniaturevisning skal du bruge en knibebevægelse under afspilning i fuld skærm. Brug knib og stræk til at vælge antallet af billeder, der skal vises fra 4, 9 og 72 rammer.

Visning af videoer

 • Videoer er angivet med et 1 -ikon; for at starte afspilningen skal du trykke på a a ikonet.
 • Tryk på Z for at afslutte til fuldskærms-afspilning.

i menuen

 • Tryk på elementer for at se og ændre indstillinger.
 • Du kan vælge de elementer, der vises i i menuen ( 0 Tilpasning af i menuen ).

Tekstindtastning

 • Når et tastatur vises, kan du indtaste tekst ved at trykke på tasterne.

  1. Tekstvisningsområde
  2. Tastatur område
  3. Valg af tastatur
 • For at placere markøren skal du trykke på e eller f eller trykke direkte i tekstvisningsområdet.
 • Tryk på tastaturvalgknappen for at bladre gennem tastaturet med store og små bogstaver og symboler.

Navigering i menuerne

 • Skub op eller ned for at rulle.

 • Tryk på et menuikon for at vælge en menu.

 • Tryk på menupunkter for at få vist valgmuligheder. Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.

 • Tryk på Z for at afslutte uden at ændre indstillinger.

Forsigtig: Berøringsskærmen

 • Berøringsskærmen reagerer på statisk elektricitet. Den reagerer muligvis ikke, når den berøres med fingernegle eller behandskede hænder. For forbedret respons, når du bruger berøringsskærmen med handsker, skal du vælge [ ON ] for [ Touch controls ] > [ Glove mode ] i opsætningsmenuen.
 • Rør ikke ved skærmen med skarpe genstande.
 • Brug ikke overdreven kraft.
 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den er dækket af tredjeparts beskyttelsesfilm.
 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den berøres samtidigt flere steder.

Aktivering eller deaktivering af berøringskontroller

Berøringskontroller kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af punktet [ Berøringskontroller ] i opsætningsmenuen.