Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Fokus

Fokustilstand

Styr, hvordan kameraet fokuserer.

Valg af fokustilstand

Fokustilstanden kan vælges ved at holde fokustilstandsknappen nede og dreje hovedkommandohjulet.

[ Fokustilstand ]

Fokustilstanden kan også vælges ved hjælp af punkterne [ Fokustilstand ] i menuerne til fotooptagelse og videooptagelse.

Mulighed Beskrivelse
AF-S [ Enkelt AF ]
 • Brug med stationære motiver. Når du trykker udløserknappen halvt ned for at fokusere, skifter fokuspunktet fra rødt til grønt, og fokus låses. Hvis kameraet ikke kan fokusere, blinker fokuspunktet rødt, og udløseren deaktiveres.
 • Ved standardindstillinger kan lukkeren kun udløses, hvis kameraet er i stand til at fokusere (fokusprioritet).
AF-C [ Kontinuerlig AF ]
 • Bruges til billeder af atleter og andre motiver i bevægelse. Kameraet justerer kontinuerligt fokus som reaktion på ændringer i afstanden til motivet, mens udløserknappen trykkes halvt ned.
 • Ved standardindstillinger kan lukkeren udløses, uanset om motivet er i fokus eller ej (udløserprioritet).
AF-F [ AF på fuld tid ]
 • Kameraet justerer fokus kontinuerligt som reaktion på motivets bevægelse eller ændringer i kompositionen.
 • Når du trykker udløserknappen halvt ned for at fokusere, skifter fokuspunktet fra rødt til grønt, og fokus låses.
 • Denne mulighed er kun tilgængelig i videotilstand.
MF [ Manuel fokus ] Fokuser manuelt ( 0 Manuel fokus ). Lukkeren kan udløses, uanset om motivet er i fokus eller ej.

Forsigtig: Autofokus

 • Kameraet kan muligvis ikke fokusere, hvis:

  • motivet indeholder linjer parallelt med den lange kant af rammen,
  • motivet mangler kontrast,
  • motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke,
  • fokuspunktet omfatter spotbelysning om natten eller et neonskilt eller en anden lyskilde, der ændrer lysstyrke,
  • flimren eller bånd vises under lysstofrør, kviksølvdamp, natriumdamp eller lignende belysning,
  • der anvendes et krydsfilter eller et andet specialfilter,
  • motivet virker mindre end fokuspunktet, eller
  • motivet er domineret af regulære geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en række vinduer i en skyskraber).
 • Skærmen kan blive lysere eller mørkere, mens kameraet fokuserer.
 • Fokuspunktet kan nogle gange blive vist i grønt, når kameraet ikke er i stand til at fokusere.
 • Kameraet kan tage længere tid at fokusere, når lyset er dårligt.

AF med lavt lys

For forbedret fokus, når du optager under svag belysning, skal du vælge [ ON ] for brugerdefineret indstilling d10 [ Starlight view (photo Lv) ]. Denne indstilling træder kun i kraft i fototilstand.

AF-områdetilstand

Vælg, hvordan kameraet vælger fokuspunktet for autofokus.

 • I andre tilstande end [ Auto-område AF ] kan fokuspunktet placeres ved hjælp af undervælgeren ( 0 Undervælgeren ) eller multivælgeren.

Valg af AF-områdetilstand

For at vælge AF-områdetilstand skal du holde fokustilstandsknappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.

[ AF-områdetilstand ]

AF-områdetilstanden kan også vælges ved hjælp af [ AF-områdetilstand ]-elementerne i menuerne til fotooptagelse og videooptagelse.

Mulighed Beskrivelse
3 [ Pinpoint AF ]
 • Med et fokuspunkt, der er mindre end det, der anvendes til enkeltpunkts-AF, bruges præcist AF til præcist fokus på et valgt sted i billedet.
 • Fokusering kan være langsommere end med enkeltpunkts-AF.
 • Anbefales til optagelser, der involverer statiske motiver, såsom bygninger, produktfotografering i studiet eller nærbilleder.
 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når fototilstand er valgt, og [ Enkelt AF ] er valgt til fokustilstand.
d [ Enkeltpunkts AF ]
 • Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren.
 • Brug med stationære motiver.
d [ Dynamisk område AF (S) ]
 • Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren. Hvis motivet kortvarigt forlader det valgte punkt, vil kameraet fokusere baseret på information fra omgivende fokuspunkter.
 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når fototilstand er valgt, og [ Kontinuerlig AF ] er valgt til fokustilstand.
 • Bruges til fotografier af atleter og andre aktive motiver, der er svære at indramme ved brug af enkeltpunkts-AF.
 • Størrelsen på det område, der bruges til fokus, kan vælges fra S (lille), M (medium) og L (stor). S er den mindste og L den største.
 • [ Dynamisk område AF (S) ]: Vælg, hvornår der er tid til at komponere billedet, eller når du fotograferer motiver, der bevæger sig forudsigeligt (f.eks. løbere eller racerbiler på en bane).
 • [ Dynamisk område AF (M) ]: Vælg, når du fotograferer motiver, der bevæger sig uforudsigeligt (f.eks. spillere til en fodboldkamp).
 • [ Dynamisk område-AF (L) ]: Vælg, når du fotograferer motiver, der bevæger sig hurtigt og ikke nemt kan indrammes i det valgte fokuspunkt (f.eks. fugle).
e [ Dynamisk område AF (M) ]
f [ Dynamisk område AF (L) ]
f [ Bredt område AF (S) ]
 • Hvad angår enkeltpunkts AF, bortset fra at kameraet fokuserer på et bredere område.
 • Vælg for snapshots, motiver, der er i bevægelse, og andre motiver, der er svære at fotografere med enkeltpunkts-AF.
 • Under videooptagelse kan bredområde-AF bruges til jævn fokus, når du tager panorerings- eller vippebilleder eller filmer motiver i bevægelse.
 • Hvis det valgte fokuspunkt indeholder motiver i forskellige afstande fra kameraet, vil kameraet tildele prioritet til det nærmeste motiv.
 • Fokuspunkterne for [ Wide-area AF (L) ] er større end dem for [ Wide-area AF (S) ].
g [ Bredt område AF (L) ]
8 [ Bredt område AF (C1) ]

Vælg dimensionerne (målt i fokuspunkter) for de fokusområder, der bruges til det valgte AF-område.

 • Dette kan for eksempel bruges, hvis størrelsen og formen af det område, der anvendes til fokus, kan bestemmes på forhånd med en rimelig grad af nøjagtighed.
 • Når du vælger [ Wide-area AF (C1) ] eller [ Wide-area AF (C2) ], bliver du bedt om at vælge AF-områdets størrelse. Brug 1 og 3 til at vælge højden og 4 og 2 til at vælge bredden.
 • Fotooptagelsesmenuen tilbyder et valg af 20 muligheder, der spænder fra [ 1×1 ] til [ 19×11 ] og videooptagelsesmenuen et valg af 12 muligheder, der spænder fra [ 1×1 ] til [ 13×7 ].
9 [ Bredt område AF (C2) ]
u [ 3D-sporing ]
 • Kameraet sporer fokus på et valgt motiv.
 • Placer fokuspunktet over dit motiv, og start sporing ved at trykke på AF-ON eller ved at trykke udløserknappen halvt ned; fokus vil derefter spore det valgte motiv, mens det bevæger sig gennem rammen. Slip knappen for at afslutte sporing og gendanne det tidligere valgte fokuspunkt.
 • Hvis motivet forlader rammen, skal du fjerne din finger fra udløserknappen og komponere billedet igen med motivet i det valgte fokuspunkt.
 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når fototilstand er valgt, og [ Kontinuerlig AF ] er valgt til fokustilstand.
n [ Motivsporende AF ]
 • Spor fokus på et valgt motiv.
 • Placer trådkorset over målet, og start sporing ved at trykke udløserknappen halvt ned eller ved at trykke på J eller AF-ON ; fokuspunktet vil spore det valgte motiv, når det bevæger sig gennem rammen. Tryk på J for at afslutte sporing og vælge det midterste fokuspunkt.
 • Denne mulighed er kun tilgængelig i videotilstand.
h [ Auto-område AF ]
 • Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger fokuspunktet.
 • Brug ved lejligheder, hvor du ikke har tid til selv at vælge fokuspunktet, til portrætter eller til snapshots og andre øjeblikkelige billeder.

Forsigtig: 3D-sporing og emnesporing

Kameraet kan muligvis ikke spore motiver, der:

 • ligner baggrunden i farve, lysstyrke eller mønster,
 • ændres synligt i størrelse, farve eller lysstyrke,
 • er for store eller for små,
 • er for lyse eller for mørke,
 • bevæge sig hurtigt, eller
 • er skjult af andre genstande eller forlader rammen.

s : Center Fokuspunkt

I alle AF-områdetilstande undtagen [ Auto-område AF ], [ 3D-sporing ] og [ Motivsporing AF ] vises en prik i fokuspunktet, når det er i midten af billedet.

Valg af AF-områdestørrelse: "Wide-Area AF (C1)" og "Wide-Area AF (C2)"

Når [ Wide-area AF (C1) ] eller [ Wide-area AF (C2) ] er valgt for [ AF-områdetilstand ], kan størrelsen af fokusområdet vælges ved at holde fokustilstandsknappen nede og trykke på 1 , 3 , 4 og 2 .

Hurtigt fokuspunktvalg

 • For hurtigere valg af fokuspunkt skal du vælge [ Alternerende punkter ] for brugerdefineret indstilling a4 [ Fokuspunkter brugt ] for kun at bruge en fjerdedel af de tilgængelige fokuspunkter. Valg af [ Alternating points ] påvirker ikke antallet af tilgængelige punkter for [ Pinpoint AF ].
 • Hvis du foretrækker at bruge undervælgeren til valg af fokuspunkt, kan du vælge [ Vælg centerfokuspunkt ] for brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] > [ Undervælger i midten ] for at tillade midten af under- vælgeren, der skal bruges til hurtigt at vælge det midterste fokuspunkt.

Valg af motivtype til autofokus

Den klasse af motiver, der prioriteres under autofokus, kan vælges ved hjælp af [ AF-motivgenkendelsesmuligheder ] elementer i menuerne til fotooptagelse og videooptagelse, som giver mulighed for at vælge mellem [ Auto ], [ Mennesker ], [ Dyr ], [ Køretøj ] og [ Emneregistrering fra ]. Motivet, der registreres af kameraet, indikeres med et fokuspunkt.

 • I tilfælde af videooptagelsesmenuen foretages valget af motiv via [ AF-motivgenkendelsesmuligheder ] > [ Motivgenkendelse ]. Separate motivtyper kan vælges til foto- og videotilstande.
 • Motivgenkendelse er tilgængelig, når [ Wide-område AF (S) ], [ Wide-område AF (L) ], [ Wide-område AF (C1) ], [ Wide-område AF (C2) ], [ 3D-sporing ] , [ Motivsporende AF ] eller [ Auto-område AF ] er valgt for [ AF-områdetilstand ].
 • Menneskelige ansigter, der registreres af kameraet, når [ Personer ] er valgt, identificeres af en ramme, der angiver fokuspunktet. Hvis kameraet registrerer motivets øjne, vil fokuspunktet i stedet vises over det ene eller det andet af deres øjne (ansigts-/øjengenkendelse AF). Hvis motivet kigger væk, efter at deres ansigt er registreret, flyttes fokuspunktet for at spore deres bevægelse.

 • Hvis en hund, kat eller fugl registreres, når [ Dyr ] er valgt, vil fokuspunktet vises over ansigtet på det pågældende dyr (dyre-detektion AF). Hvis kameraet registrerer motivets øjne, vil fokuspunktet i stedet vises over det ene eller det andet af deres øjne. Hvis kameraet hverken kan registrere ansigt eller øjne, vil det vise et fokuspunkt over det registrerede dyr.

 • Hvis en bil, motorcykel, tog, fly eller cykel registreres, når [ Vehicle ] er valgt, vises fokuspunktet over det pågældende køretøj. I tilfælde af tog vil kameraet kun registrere frontenden. Med fly vil kameraet registrere kroppen, næsen eller cockpittet afhængigt af flyets størrelse.

 • Hvis [ Auto ] er valgt, vil kameraet registrere mennesker, dyr og køretøjer og automatisk vælge et motiv til fokus.
 • For at deaktivere AF-motivgenkendelse helt skal du vælge [ Motivgenkendelse fra ].
 • Hvis mere end ét motiv af den valgte type detekteres, vises et gråt fokuspunkt over hvert af de registrerede motiver. Hvis [ Auto-område AF ] er valgt for [ AF-områdetilstand ], vises e og f ikonerne på det fokuspunkt, som kameraet har valgt. Fokuspunktet kan placeres over de andre motiver ved at trykke på 4 eller 2 .
 • Under afspilning kan du zoome ind på det motiv, der bruges til at fokusere, ved at trykke på J .

Forsigtig: Ansigts-/øjengenkendelses-AF

Emnedetektion fungerer muligvis ikke som forventet, hvis:

 • motivets ansigt er for stort eller lille i forhold til rammen,
 • motivets ansigt er for stærkt eller svagt oplyst,
 • motivet har briller eller solbriller på,
 • motivets ansigt eller øjne er skjult af hår eller andre genstande, eller
 • motivet bevæger sig for meget under optagelsen.

Forsigtig: Dyre-detektion AF

 • Emnedetektion fungerer muligvis ikke som forventet, hvis:

  • motivets ansigt er for stort eller lille i forhold til rammen,
  • motivets ansigt er for stærkt eller svagt oplyst,
  • motivets ansigt eller øjne er skjult af pels eller lignende,
  • motivets ansigt og øjne er af lignende farver, eller
  • motivet bevæger sig for meget under optagelsen.
 • Kameraet viser muligvis en ramme omkring motiver, der ikke er hunde, katte eller fugle, men som ligner disse dyr.
 • Lyset fra AF-hjælpelyset kan påvirke øjnene på nogle dyr negativt; Når du bruger dyreregistrerings-AF, skal du vælge [ OFF ] for brugerdefineret indstilling a12 [ Indbygget AF-hjælpelys ].

Forsigtig: Auto-detektion AF

 • Emnedetektion fungerer muligvis ikke som forventet med emner, der er:
  • for stor eller lille i forhold til rammen,
  • for lyst eller for mørkt,
  • delvist skjult,
  • ligner i farve til omgivende genstande, eller
  • bevæger sig for meget.
 • Kameraet kan muligvis ikke registrere køretøjer af visse former og farver. Alternativt kan den vise en ramme omkring motiver, der ikke er køretøjer.

Emnedetektion

Ydeevnen af emneregistrering kan falde:

 • under højhastigheds billedoptagelse + eller
 • hvis enten [ HLG ] eller [ N-Log ] er valgt som tonetilstand for [ Video filtype ] > [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] eller [ H.265 10-bit (MOV) ] i videoen optagemenu.

Fokuspunkt Udvælgelse

Undtagen når [ Auto-område AF ] er valgt for AF-områdetilstand, kan fokuspunktet vælges manuelt, hvilket gør det muligt at komponere billeder med motivet placeret næsten hvor som helst i rammen.

 • Brug multivælgeren til at vælge fokuspunktet, mens standby-timeren er tændt.
 • Ved at trykke på J vælges det midterste fokuspunkt.

Det Undervælger

 • Undervælgeren kan bruges til valg af fokuspunkt i stedet for multivælgeren.
 • Eksponering og fokus låses, mens midten af undervælgeren trykkes ned.
 • Pas på ikke at stikke fingrene i øjet, mens du bruger undervælgeren med øjet mod søgeren.

Portræt (“Høj”) Orientering

Du kan finde det praktisk at bruge den lodrette multivælger, når du tager billeder i stående (“høj”) retning.

Brug af undervælger og lodret multivælger

Du kan trykke på midten af undervælgeren og den lodrette multivælger eller vippe dem som vist. Betjeningsknapperne fungerer muligvis ikke som forventet, når de trykkes ned fra siden.

Fokuspunktlås

Valg af fokuspunkt kan låses ved at vælge [ ON ] for brugerdefineret indstilling f4 eller g3 [ Kontrollås ] > [ Fokuspunktlås ].

Det Tryk på Lukker

Tryk på displayet for at fokusere på det valgte punkt. Lukkeren udløses, når du løfter fingeren fra skærmen.

Tryk på ikonet vist i illustrationen for at vælge den handling, der skal udføres ved at trykke på displayet.

Mulighed Beskrivelse
W [ Touch-udløser/berørings-AF ]
 • Tryk på displayet for at fokusere på det valgte punkt, og løft fingeren for at udløse lukkeren.
 • Når du vælger et øje ved hjælp af berøringskontroller, skal du være opmærksom på, at kameraet muligvis ikke fokuserer på øjet på den side, du ønsker. Brug multivælgeren til at vælge det ønskede øje.
 • Hvis [ Auto-område AF ] er valgt for AF-områdetilstand, vil kameraet fokusere på det valgte punkt, udløse lukkeren og spore det valgte motiv. Tryk på J for at afslutte motivsporing.
 • Kun tilgængelig i fototilstand.
X [ Fra ] Berøringsudløser deaktiveret.
f [ Placering af fokuspunkt ]
 • Tryk på displayet for at placere fokuspunktet. Kameraet vil ikke fokusere, og hvis du løfter fingeren fra skærmen, udløses lukkeren ikke.
 • Hvis [ Motivsporing AF ] eller [ Auto-område AF ] er valgt for AF-områdetilstand, vil fokus spore motivet på det valgte punkt. Tryk på J for at afslutte motivsporing.
V [ Touch AF ]
 • Tryk på displayet for at fokusere på det valgte punkt. Hvis du løfter fingeren fra displayet, udløses lukkeren ikke.
 • Hvis [ Subject-tracking AF ] eller [ Auto-area AF ] er valgt for AF-områdetilstand, vil kameraet fokusere på og spore motivet på det valgte punkt. Tryk på J for at afslutte motivsporing.

Forsigtig: Optagelse af billeder ved hjælp af berøringsoptagelsesindstillinger

 • Berøringsknapper kan ikke bruges til manuel fokus.
 • Udløserknappen kan bruges til at tage billeder, når W ikonet vises.
 • Under burst-fotografering kan berøringskontroller kun bruges til at tage ét billede ad gangen. Brug udløserknappen til seriefotografering.
 • I selvudløsertilstand låses fokus på det valgte motiv, når du rører ved skærmen, og lukkeren udløses ca. 10 sekunder efter, at du løfter fingeren fra skærmen. Hvis antallet af valgte billeder er større end 1, vil de resterende billeder blive taget i en enkelt serie.

Fokuslås

Brug fokuslås i tilfælde, hvor kameraet har problemer med at fokusere med autofokus.

 • Brug fokuslås til at låse fokus på det aktuelle motiv, når AF-C er valgt til fokustilstand.
 • Når du bruger fokuslås, skal du vælge en anden AF-områdetilstand end [ Auto-område AF ].
 1. Placer motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk udløserknappen halvt ned.

 2. Tryk på midten af undervælgeren.

  • Hold udløserknappen halvt nede ( q ), og tryk på midten af undervælgeren ( w ) for at låse fokus. Fokus forbliver låst, mens der trykkes på midten af undervælgeren, selvom du løfter fingeren fra udløserknappen.
  • Eksponering vil også låse.

  • AE-L -ikoner vises på displayet.

 3. Hold midten af undervælgeren nede, komponer billedet igen og optag.

  Ændr ikke afstanden mellem kameraet og motivet. Hvis afstanden til motivet ændres, skal du slippe låsen og fokusere igen på den nye afstand.

Låsning af fokus, når AF-S er valgt for fokustilstand

Fokus låses, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Du kan også låse fokus ved at trykke på midten af undervælgeren.

At tage flere billeder på samme fokusafstand

 • Hvis du låste fokus ved at trykke på midten af undervælgeren, forbliver fokus låst mellem optagelserne, hvis du holder midten af undervælgeren nede.
 • Hvis du låste fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned, forbliver fokus låst, hvis du holder knappen nede halvvejs mellem optagelserne.

Låsning af fokus med AF-ON- knap

 • AF-ON- knappen kan bruges til fokus i stedet for udløserknappen.
 • Når [ AF-ON only ] er valgt for brugerdefineret indstilling a6 [ AF-aktivering ], kan fokus kun startes ved at trykke på AF-ON- knappen; kameraet vil ikke fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned. Fokus låses, efter at AF-ON- knappen slippes. For at afslutte fokuslåsen skal du trykke på AF-ON- knappen igen.

Manuel fokus

Manuel fokus findes i manuel fokustilstand . Brug manuel fokus, når f.eks. autofokus ikke giver de ønskede resultater.

 • Placer fokuspunktet over dit motiv, og drej fokus eller kontrol ring indtil motivet er i fokus.

 • For større præcision skal du trykke på X knappen for at zoome ind på visningen gennem objektivet.

 • Det fokus indikator ( I ) i optagedisplayet kan bruges til at bekræfte, om motivet i det valgte fokuspunkt er i fokus (elektronisk afstandsmåling). Fokuspunktet lyser også grønt, når motivet er i fokus.

  1. Fokusafstandsindikator
  2. Fokusindikator
  Fokusindikator Beskrivelse

  (stabil)

  Motivet er i fokus.

  (stabil)

  Fokuspunktet er foran motivet.

  (stabil)

  Fokuspunktet er bag motivet.

  (blinker)

  Kameraet kan ikke fokusere.
 • Når du bruger manuel fokus på motiver, der ikke er egnet til autofokus, skal du være opmærksom på, at fokusindikatoren ( I ) muligvis vises, når motivet ikke er i fokus. Zoom ind på visningen gennem objektivet, og kontroller fokus. Det anbefales at bruge et stativ, når kameraet har problemer med at fokusere.

Objektiver med fokusfunktionsvalg

Manuel fokustilstand kan vælges ved hjælp af kontrolfunktioner til valg af fokustilstand på objektivet (hvor det er tilgængeligt).

Det Focal Plane Mark og Flange-ryg afstand

Fokusafstanden måles fra brændplansmærket ( E ) på kamerahuset, som viser placeringen af brændplanet inde i kameraet ( q ). Brug dette mærke, når du måler afstanden til dit motiv til manuel fokus eller makrofotografering. Afstanden mellem brændplanet og objektivmonteringsflangen er kendt som "flange-back-afstanden" ( w ). På dette kamera er flange-bagafstanden 16 mm (0,63 tommer).

Fokus peaking

 • Hvis [ ON ] er valgt for brugerdefineret indstilling a13 [ Fokus peaking ] > [ Fokus peaking display ], vil objekter, der er i fokus, blive vist med farvede konturer, der vises, når fokus justeres manuelt (fokus peaking).
 • Bemærk, at visningen af fokusspidser muligvis ikke vises, hvis kameraet ikke er i stand til at registrere konturer. Kontroller fokus i optagedisplayet.