Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Optagere

I videotilstand kan kameraet optage direkte til tilsluttet HDMI optagere .

 • Hvis der indsættes et hukommelseskort i kameraet, når det er tilsluttet en optager, vil der blive optaget video både til optageren og hukommelseskortet. Hvis der ikke er indsat et hukommelseskort, optages optagelserne kun på den eksterne enhed.

Justering af indstillinger

Brug punktet [ HDMI ] i opsætningsmenuen til at justere indstillingerne for HDMI output.

Mulighed Beskrivelse
[ Output opløsning ]

Formatet for output til HDMI enheder kan vælges fra [ Auto ], [ 4320p (progressiv) ], [ 2160p (progressiv) ], [ 1080p (progressiv) ], [ 1080i (interlaced) ] og [ 720p (progressiv) ] .

 • Video vil ikke blive udsendt ved 1080i, når [ Auto ] er valgt for [ Output opløsning ], selv når en optager, der understøtter denne indstilling, er tilsluttet. Vælg [ 1080i (interlaced) ] for interlaced output.
[ Outputområde ]

RGB-videosignalets inputområde varierer med HDMI enheden. [ Auto ], som matcher outputområdet til HDMI enheden, anbefales i de fleste situationer. Hvis kameraet ikke er i stand til at bestemme det korrekte RGB-videosignaludgangsområde for HDMI enheden, kan du vælge mellem følgende muligheder:

 • [ Begrænset område ]: For enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 16 til 235. Vælg denne mulighed, hvis du bemærker et tab af detaljer i skygger.
 • [ Fuldt område ]: For enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 0 til 255. Vælg denne mulighed, hvis du bemærker, at skyggerne er "udvaskede" eller for lyse.
[ Output optagelsesinfo ] Vælg, om optageoplysninger skal vises på HDMI enheden. Hvis [ ON ] er valgt, vil ikoner og andre oplysninger i optagedisplayet blive optaget med optagelserne gemt på eksterne optagere.
[ Spejl kamera info display ]

Vælg, om visningen på kameraskærmen forbliver tændt, mens en HDMI enhed er tilsluttet.

 • Hvis [ OFF ] er valgt, forbliver displayet slukket, hvilket reducerer forbruget af kameraets batteri.
 • [ Visning af spejlkamerainfo ] vil blive fastsat til [ ON ], mens [ OFF ] er valgt for [ Output optagelsesinfo ].

"Output opløsning"

 • Når [ Auto ] er valgt for [ HDMI ] > [ Output resolution ] i opsætningsmenuen, registrerer kameraet automatisk, om den eksterne optager understøtter den billedstørrelse og -hastighed, der er valgt på kameraet. Hvis det ikke gør det, vil kameraet søge efter en understøttet opløsning og billedhastighed i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Hvis der ikke findes nogen understøttet opløsning og billedhastighed, vil output blive suspenderet.

  • Intet hukommelseskort isat i kameraet:

   Rammestørrelse/billedhastighed Output opløsning/frame rate søgerækkefølge
   [ 7680×4320; 30p ] 4320/30p V 2160/30p V 1080/30p
   [ 7680×4320; 25p ] 4320/25p V 2160/25p V 1080/25p
   [ 7680×4320; 24p ] 4320/24p V 2160/24p V 1080/24p
   [ 3840×2160; 120p ] 2160/120p V 1080/120p V 2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/30p
   [ 3840×2160; 100p ] 2160/100p V 1080/100p V 2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/25p
   [ 3840×2160; 60p ] 2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/ V
   [ 3840×2160; 50p ] 2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/ V
   [ 3840×2160; 30p ] 2160/30p V 1080/30p
   [ 3840×2160; 25p ] 2160/25p V 1080/25p
   [ 3840×2160; 24p ] 2160/24p V 1080/24p
   [ 1920×1080; 120p ] 1080/120p V 1080/60p V 1080/30p
   [ 1920×1080; 100p ] 1080/100p V 1080/50p V 1080/25p
   [ 1920×1080; 60p ] 1080/60p V 1080/30p
   [ 1920×1080; 50p ] 1080/50p V 1080/25p
   [ 1920×1080; 30p ] 1080/30p
   [ 1920×1080; 25p ] 1080/25p
   [ 1920×1080; 24p ] 1080/24p
  • Hukommelseskort sat i kameraet:

   Rammestørrelse/billedhastighed Output opløsning/frame rate søgerækkefølge
   [ 7680×4320; 30p ] 1080/30p
   [ 7680×4320; 25p ] 1080/25p
   [ 7680×4320; 24p ] 1080/24p
   [ 3840×2160; 120p ] 1080/60p V 1080/30p
   [ 3840×2160; 100p ] 1080/50p V 1080/25p
   [ 3840×2160; 60p ] – [ 1920×1080; 24p ] Samme som når der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet.
 • Når en anden indstilling end [ Auto ] er valgt for [ Output opløsning ], udsendes signalet med den valgte opløsning. HDMI output vil blive suspenderet, hvis:

  • outputopløsningen er højere end den aktuelle billedstørrelse eller
  • optageren understøtter ikke den valgte udgangsopløsning.
 • Uanset hvilken indstilling der er valgt for [ HDMI ] > [ Output resolution ] i opsætningsmenuen, er den maksimale outputopløsning, når [ N-RAW 12-bit (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] er valgt for [ Videofiltype ] i videooptagelsesmenuen er 1920 × 1080.

Billedhastigheder for [ Outputopløsning ] Andre muligheder end [ Auto ]

Videooptagelseshastigheder på 120p, 100p, 60p eller 50p vil blive justeret som følger, hvis de ikke er kompatible med den valgte billedhastighed for den eksterne optager.

 • 120p: Billedhastigheden falder først til 60p. Hvis 60p heller ikke understøttes, falder det til 30p.
 • 100p: Billedhastigheden falder først til 50p. Hvis 50p heller ikke understøttes, falder det til 25p.
 • 60p: Billedhastigheden falder til 30p.
 • 50p: Billedhastigheden falder til 25p.

Billedhastigheder for en [ outputopløsning ] på [ 720p (progressiv) ]

Optagelser filmet med en billedhastighed på 120p, 60p, 30p eller 24p udsendes ved 60p. Optagelser filmet ved 100p, 50p eller 25p udsendes ved 50p.

Billedhastigheder for en [ outputopløsning ] på [ 1080i (interlaced) ]

Optagelser, der er filmet med en billedhastighed på 120p, 60p, 30p eller 24p, udsendes ved 60i. Optagelser filmet ved 100p, 50p eller 25p udsendes ved 50i.

Forsigtig: Optagelser med hukommelseskort

Optagelser filmet med en billedstørrelse på 7680 × 4320 eller med en billedstørrelse og -hastighed på 3840 × 2160; 120p eller 3840 × 2160; 100p udsendes ikke via HDMI , hvis [ 4320p (progressiv) ] eller [ 2160p (progressiv) ] er valgt for [ HDMI ] > [ Output resolution ] i opsætningsmenuen. Fjern hukommelseskortene fra kameraet, og optag optagelserne til den eksterne optager.

Zoom

 • Kameradisplayet kan zoomes ind ved at trykke på X knappen under optagelse, men det har ingen indflydelse på optagelserne til optageren.
 • Hvis der ikke optages nogen optagelser i øjeblikket, vil ændringer til zoom ved hjælp af X knappen blive afspejlet både i kameraets display og i outputtet til optageren. Udgangsopløsningen skifter dog til [ 1080p (progressiv) ], selvom den sidst valgte indstilling for [ HDMI ] > [ Output resolution ] i opsætningsmenuen var [ 4320p (progressiv) ] eller [ 2160p (progressiv) ].

YCbCr og bitdybde

YCbCr-værdien og bitdybden for optagelsesoutput til eksterne HDMI enheder varierer med de valgmuligheder, der er valgt for [ Videofiltype ] og [ Billedstørrelse/billedhastighed ] i videooptagelsesmenuen.

Video filtype Rammestørrelse/billedhastighed YCbCr og bitdybde
N-RAW 12-bit (NEV) 8256×4644
 • Videotilstand (klar til optagelse/optagelse i gang): 4:2:2 10-bit
 • Videoafspilning: 4:2:2 8-bit
4128×2322
5392×3032
3840×2160
ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) 4128×2322
 • Videotilstand (klar til optagelse/optagelse i gang): 4:2:2 10-bit
 • Videoafspilning: 4:2:2 8-bit
5392×3032
3840×2160
ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) 3840×2160 4:2:2 10-bit
1920×1080
H.265 10-bit (MOV) 7680×4320 4:2:0 10-bit
3840×2160 120p/100p
3840×2160 60p/50p/30p/25p/24p 4:2:2 10-bit
1920×1080
H.265 8-bit (MOV) 7680×4320 4:2:0 8-bit
3840×2160 120p/100p
3840×2160 60p/50p/30p/25p/24p 4:2:2 8-bit
1920×1080
H.264 8-bit (MP4) 1920×1080 4:2:2 8-bit

Optagelse til eksterne optagere, der understøtter en bitdybde på 10 bit

HDMI signalet udsendes kun i en bitdybde på 10 bit til HDMI optagere, der understøtter denne mulighed.

HDMI output og tonetilstand

Den tonetilstand, der er valgt via [ Videofiltype ] i videooptagelsesmenuen, gælder for videooutput via HDMI . Udstyr, der understøtter HDR (HLG), er påkrævet, når [ HLG ] er valgt.

Ekstern optagelseskontrol

Valg af [ ON ] for [ External rec. cntrl ( HDMI ) ] i videooptagelsesmenuen gør det muligt at bruge kamerakontroller til at starte og stoppe optagelse på den eksterne optager.

 • For information om, hvorvidt din optager understøtter ekstern optagelseskontrol, skal du kontakte producenten.
 • Kameradisplayet slukkes automatisk, når den valgte tid for brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ] udløber, hvilket afslutter HDMI output. Når du optager videoer til en ekstern enhed, skal du vælge [ Standby-timer ] og vælge [ Ingen grænse ] eller en længere tid end den forventede optagetid.
 • Et ikon vil blive vist på kameraets monitor, når [ ON ] er valgt: A vises, hvis der ikke optages nogen optagelser i øjeblikket, B , mens videoer optages. Under optagelse skal du kontrollere optagerens og optagerens display for at sikre, at optagelserne gemmes på enheden.
 • Bemærk, at valg af [ TIL ] kan forstyrre optagelserne til enheden.