Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Billedkontrol

Om Billedkontrol

Vælg billedbehandlingsmuligheder (“ Picture Control ”) for nye fotos i henhold til scenen eller din kreative hensigt.

Valg af Picture Control

Ved standardindstillinger kan Picture Controls vælges ved at holde nede g ( Fn4 ) knap og drej på hovedkommandohjulet. Den valgte indstilling vises med et ikon i optagedisplayet.

 • Når en Creative Picture Control er valgt, kan effektniveauet vælges ved at holde knappen g ( Fn4 ) nede og dreje det underordnede kommandohjul.
 • Picture Control til videoer kan vælges ved at trykke på knappen g ( Fn4 ) i videotilstand.
Mulighed Beskrivelse
n [ Auto ] Kameraet justerer automatisk nuancer og toner baseret på [ Standard ] (fototilstand) eller [ Neutral ] (videotilstand) Picture Control .
Q [ Standard ] Standardbehandling for afbalancerede resultater. Anbefales til de fleste situationer.
R [ Neutral ] Minimal forarbejdning for naturlige resultater. Vælg for fotografier, der senere vil blive behandlet eller retoucheret.
S [ Levende ] Billeder er forbedret for en levende fotoprint-effekt. Vælg til fotografier, der fremhæver primærfarver.
T [ Monokrom ] Tag monokrome billeder.
o [ Portræt ] Glat teint til naturligt udseende portrætter.
p [ Landskab ] Optag pulserende landskaber og bybilleder.
q [ Flad ] Detaljer er bevaret over et bredt toneområde, fra højlys til skygger. Vælg for fotografier, der senere vil blive omfattende bearbejdet eller retoucheret.

k 01k 20

Creative Picture Control Creative Picture Controls tilbyder unikke kombinationer af nuance, tone, mætning og andre indstillinger, der er indstillet til bestemte effekter. Vælg mellem i alt 20 muligheder, inklusive [ Drøm ] og [ Morgen ].

" Indstil Picture Control "

 • Picture Controls kan også vælges ved hjælp af [ Set Picture Control ]-elementerne i menuerne til fotooptagelse og videooptagelse.
 • Elementet [ Set Picture Control ] i videooptagelsesmenuen tilbyder også en [ Samme som fotoindstillinger ]-indstilling, der indstiller Picture Control for videoer til det samme, som bruges til fotografier.

Ændring af billedkontroller

Picture Controls kan tilpasses, så de passer til scenen eller fotografens kreative hensigt.

 1. Vælg en Picture Control .

  Vælg [ Set Picture Control ] i menuen til fotooptagelse eller videooptagelse , og fremhæv derefter den ønskede Picture Control , og tryk på 2 .

 2. Juster indstillinger.

  • Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve indstillinger. Tryk på 4 eller 2 for at vælge en værdi i trin på 1, eller drej underkommandohjulet for at vælge en værdi i trin på 0,25.
  • De tilgængelige muligheder varierer med den valgte Picture Control .
  • For hurtigt at justere niveauer for afbalanceret [ Sharpening ], [ Mid-range skarphed ] og [ Clarity ], skal du markere [ Hurtig skarp ] og trykke på 4 eller 2 .
  • Tryk på knappen O ( Q ) for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne.

 3. Gem ændringer og afslut.

  Tryk på J for at gemme ændringer. Picture Controls, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, er angivet med en stjerne (" U ").

Indstillinger Picture Control

Mulighed Beskrivelse
[ Effekt niveau ] Slå lyden fra eller forstærk effekten af Creative Picture Controls.
[ Hurtig skarp ] Brug [ Hurtig skarp ] til hurtigt at justere niveauer for afbalanceret [ Sharpening ], [ Mid-range skarphed ] og [ Clarity ]. Disse parametre kan også justeres individuelt.
[ Skærpning ] Styr skarpheden af detaljer og konturer.
[ Skærpning i mellemområdet ] Juster skarpheden af mønstre og linjer i området mellem [ Sharpening ] og [ Clarity ].
[ Klarhed ] Juster den overordnede skarphed og skarpheden af tykkere konturer uden at påvirke lysstyrken eller det dynamiske område.
[ Kontrast ] Juster kontrasten.
[ Lysstyrke ] Hæv eller sænk lysstyrken uden tab af detaljer i højlys eller skygger.
[ Mætning ] Styr farvernes livlighed.
[ Hue ] Juster nuance.
[ Filter effekter ] Simuler effekten af farvefiltre på monokrome billeder.
[ Toning ] Vælg den farvetone, der bruges i monokrome billeder. Hvis du trykker på 3 , når en anden indstilling end [ B&W ] (sort-hvid) er valgt, vises mætningsindstillingerne.
[ Toning ]
(Kreative billedstyringer)
Vælg den farvenuance, der bruges til Creative Picture Controls.

j indikatoren

j -indikatoren under værdivisningen i Picture Control angiver den forrige værdi for indstillingen.

[ A ] (Auto)

 • Hvis du vælger A (auto), tilgængelig for nogle indstillinger, kan kameraet justere indstillingen automatisk.
 • Resultaterne varierer med eksponeringen og motivets position i billedet.

[ Filtereffekter ]

Vælg mellem følgende [ Filtereffekter ]:

Mulighed Beskrivelse
[ Y ] (gul) * Disse muligheder forbedrer kontrasten og kan bruges til at nedtone himlens lysstyrke i landskabsbilleder. Orange [ O ] giver mere kontrast end gul [ Y ], rød [ R ] mere kontrast end orange.
[ O ] (orange) *
[ R ] (rød) *
[ G ] (grøn) * Grøn blødgør hudtoner. Bruges til portrætter og lignende.

Udtrykket i parentes er navnet på det tilsvarende tredjeparts farvefilter til sort-hvid fotografering.

" Auto " Picture Control

Indstillinger kan justeres i området [ A−2 ] til [ A+2 ].

i menuen

Fremhævelse af [ Indstil Picture Control ] i i menuen og tryk på J viser en Picture Control . Fremhæv en Picture Control , og tryk på 3 for at redigere indstillinger, mens du får vist effekten på displayet.

 • Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve indstillinger. Tryk på 4 eller 2 for at vælge en værdi i trin på 1, eller drej underkommandohjulet for at vælge en værdi i trin på 0,25.
 • De tilgængelige muligheder varierer med den valgte Picture Control .
 • Tryk på knappen O ( Q ) for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne.
 • Tryk på J for at gemme ændringer.

 • Picture Controls, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, er angivet med en stjerne (" U ").

Brugerdefinerede billedstyringer

Gem ændrede Picture Controls som brugerdefinerede Picture Controls.

Mulighed Beskrivelse
[ Gem/rediger ] Opret en ny brugerdefineret Picture Control baseret på en eksisterende forudindstillet eller brugerdefineret Picture Control , eller rediger eksisterende brugerdefinerede Picture Controls.
[ Omdøb ] Omdøb brugerdefinerede billedkontroller.
[ Slet ] Slet brugerdefinerede billedkontroller.
[ Indlæs/gem ] Kopier brugerdefinerede Picture Controls til og fra et hukommelseskort.

Oprettelse af brugerdefinerede billedkontroller

 1. Fremhæv [ Manage Picture Control ] i menuen til fotooptagelse eller videooptagelse, og tryk på 2 .

 2. Vælg [ Gem/rediger ].

  Fremhæv [ Gem/rediger ], og tryk på 2 for at se [ Vælg Picture Control ]-indstillinger.

 3. Vælg en Picture Control .

  • Fremhæv en eksisterende Picture Control , og tryk på 2 for at få vist redigeringsmuligheder.
  • Tryk på J for at gemme en kopi af den fremhævede Picture Control uden yderligere ændringer. Valgmulighederne [ Gem som ] vil blive vist; fortsæt til trin 5.

 4. Juster indstillinger.

  • Indstillingerne og proceduren er de samme som for [ Set Picture Control ].
  • Tryk på J for at få vist [ Gem som ], når indstillingerne er færdige.
  • Tryk på knappen O ( Q ) for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne.

 5. Vælg en destination.

  Vælg en destination for den brugerdefinerede Picture Control (C-1 til C-9).

 6. Navngiv Picture Control .

  • Hvis du trykker på 2 , når en destination er fremhævet i det foregående trin, vises tekstindtastningsdialogboksen [ Omdøb ].
  • Standardnavnet, der er oprettet ved at tilføje et tocifret tal til navnet på den eksisterende Picture Control , vises i tekstvisningsområdet. Det tocifrede tal genereres automatisk af kameraet.
  • Custom Picture Control -navne kan være op til nitten tegn lange.
  • For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( 0 Tekstindtastning ).

 7. Tryk på X knappen.

  • Tekstindtastning afsluttes.

  • Den nye Picture Control vil blive tilføjet til Picture Control listen.

Det originale Picture Control

Den originale forudindstillede Picture Control , som den brugerdefinerede Picture Control er baseret på, er angivet med et ikon i redigeringsdisplayet.

Brugerdefinerede Picture Control

De tilgængelige muligheder med brugerdefinerede billedkontrol er de samme som dem, som brugerdefinerede Picture Control var baseret på.

Deling af brugerdefinerede billedkontroller

Elementet [ Indlæs/gem ] i menuen [ Administrer Picture Control ] kan bruges til at kopiere brugerdefinerede billedstyringer fra kameraet til et hukommelseskort. Du kan også slette brugerdefinerede Picture Controls eller kopiere dem fra et hukommelseskort til kameraet (hukommelseskortet skal indsættes i slot 1, da hukommelseskort indsat i slot 2 ikke vil blive registreret).

 • [ Kopier til kamera ]: Kopier (importér) brugerdefinerede billedstyringer fra hukommelseskortet til kameraet. Picture Controls kopieres til brugerdefinerede Picture Controls C-1 til C-9 på kameraet og kan navngives efter ønske.
 • [ Delete from card ]: Slet valgte brugerdefinerede Picture Controls fra hukommelseskortet.
 • [ Kopier til kort ]: Kopier (eksportér) en brugerdefineret Picture Control fra kameraet til et hukommelseskort. Fremhæv en destination (1 til 99) for den valgte Picture Control , og tryk på J for at eksportere den til hukommelseskortet.