Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Optagelse af stemmememoer

Stemmememoer op til 60 sekunder lange kan føjes til fotografier.

 1. Vælg billedet.

  Der kan kun optages ét stemmememo pr. billede; yderligere stemmememoer kan ikke optages for billeder, der allerede er markeret med et h ikon. Det eksisterende stemmememo skal slettes, før et andet kan optages ( 0 Sletning af stemmememoer ).

 2. Holde det b knap .

  • Lyden optages, mens knappen trykkes ned.
  • Under optagelse viser kameraet et b ikon og en nedtælling af den resterende optagetid i sekunder.

 3. Slip b -knappen.

  • Optagelsen afsluttes.
  • Billeder med stemmememoer er angivet med h ikoner.

Optagelse ikke tilgængelig

Stemmememoer kan ikke føjes til videoer eller Image Dust Off referencedata.

Optagelsesrestriktioner

Stemmememoer kan ikke optages, hvis:

 • foto-/videovælgeren drejes til 1 eller
 • en multieksponering er i gang.

Forsigtig: Optagelse af stemmememoer

Berøringsknapper er deaktiveret, og andre billeder kan ikke vises, mens optagelsen er i gang.

Afbrydelse af optagelse

Hvis du trykker på udløserknappen eller betjener andre kameraknapper, kan optagelsen afsluttes. Under intervaltimerfotografering slutter optagelsen ca. to sekunder før næste billede tages; optagelsen slutter også, når kameraet slukkes.

Opbevaringssted

Stemmemoer til billeder taget med to hukommelseskort isat og [ Sikkerhedskopiering ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Role spillet af kortet i Slot 2 ] i fotooptagelsen menuen optages med kopierne på begge kort.

Filnavne på stemmememo

Filnavne på stemmememoer har formen "DSC_nnnn.WAV". Stemmememoet har samme filnummer ("nnnn") som det billede, det er knyttet til. For eksempel vil stemmememoet for billedet "DSC_0002.JPG" have filnavnet "DSC_0002.WAV". Filnavne på stemmememoer kan ses på en computer.

 • Stemmemoer til fotos optaget med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] i fotooptagelsesmenuen har navne på formen "_DSCnnnn.WAV".
 • Stemmememoer for fotos, der er optaget med et andet præfiks end " DSC ", der er valgt for [ Filnavngivning ] i fotooptagelsesmenuen, vil blive optaget med det valgte præfiks i stedet for " DSC ".

i menuen

Optagelse kan også startes ved at fremhæve [ Optag stemmememo ] i afspilningsmenuen i og trykke på J Tryk på J endnu en gang for at afslutte optagelsen.