Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Rolle spillet af kort i plads 2

G -knap U C fotooptagelsesmenu

Vælg rolle spillet af kortet i plads 2 når der er sat to hukommelseskort i kameraet.

Mulighed Beskrivelse
P [ Flyde over ] Kortet i Slot 2 bruges kun, når kortet i Slot 1 er fyldt.
Q [ Backup ] Hvert billede optages to gange, én gang på kortet i slot 1 og igen på kortet i slot 2.
R [ RAW plads 1 - JPEG plads 2 ]
 • NEF ( RAW ) kopier af billeder taget med indstillingerne RAW + JPEG optages kun på kortet i slot 1, JPEG kopier kun til kortet i slot 2.
 • Billeder taget med andre billedkvalitetsindstillinger optages to gange med den samme indstilling, én gang til kortet i slot 1 og igen til kortet i slot 2.
O [ JPEG plads 1 - JPEG plads 2 ]
 • Der optages to JPEG kopier, en til hvert hukommelseskort.
 • Den kopi, der er gemt på kortet i slot 1, optages med den billedkvalitet og -størrelse, der er valgt via knappen T eller fotooptagelsesmenuen. Den kopi, der er gemt på kortet i slot 2, gemmes i en billedkvalitet på [ JPEG basic ] og en størrelse på enten [ Medium ] eller [ Små ]. Størrelsen kan vælges ved at trykke på 2 , når [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] er fremhævet.
 • Ved billedkvaliteter RAW eller RAW + JPEG svarer denne indstilling til [ Backup ].

Forsigtig: [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ]

Hvis [ TIL ] er valgt for [ Flereksponering ] > [ Gem individuelle billeder ( RAW ) ] i fotooptagelsesmenuen, eller hvis [ TIL ] er valgt for [ HDR-overlay ] > [ Gem individuelle billeder ( RAW ) ] på billedet optagemenuen, vil ubehandlede kopier af de individuelle NEF ( RAW )-billeder, der udgør hvert multieksponerings- eller HDR-billede, blive optaget på begge hukommelseskort sammen med JPEG komposit, uanset hvilken indstilling der er valgt for billedkvalitet.

[ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] og [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ]

 • Optagedisplayet og kontrolpanelet viser antallet af resterende eksponeringer på kortet med mindst mulig plads.
 • Udløseren er deaktiveret, når et af kortene er fyldt.

Visning af billeder i dobbeltformat

 • Brug punktet [ Dual-format recording PB slot ] i afspilningsmenuen til at vælge den plads, hvorfra dual-format fotos afspilles.
 • Når du ser fotos i dobbeltformat, kan du se den anden kopi ved hjælp af [ Hop til kopiering på andet kort ] i i menuen.

Optagelse af videoer

Slottet, hvortil videoer optages, vælges ved hjælp af [ Destination ] i videooptagelsesmenuen.

Sletning af kopier

Når du sletter billeder, der er optaget med [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ], har du valget mellem at slette enten begge kopier eller kun kopien på kortet i det aktuelle slot .

 • Hvis du trykker på O ( Q ), når et billede, der er oprettet ved hjælp af en af disse muligheder, er fremhævet under afspilning, vises en bekræftelsesmeddelelse.
 • For kun at slette kopien på kortet i det aktuelle slot, skal du fremhæve [ Valgt billede ] og trykke på O ( Q ) igen.
 • For at slette begge kopier skal du fremhæve [ Samme billeder på 1 og 2 ] og trykke på O ( Q ).
 • Hvis der tilføjes et stemmememo til billedet, vil en bekræftelsesdialog blive vist. For kun at slette stemmememoet, skal du fremhæve [ Kun stemmememo ] og trykke på O ( Q ).

Slet indstillinger

Brug punktet [ Slet billeder fra begge pladser ] i afspilningsmenuen til at vælge de indstillinger, der vises, når et billede slettes.