Afbeeldingen worden opgeslagen met bestandsnamen die bestaan uit "DSC_" gevolgd door een viercijferig nummer en een extensie van drie letters. [ Bestandsnaamgeving ] wordt gebruikt om drie letters te selecteren om het "DSC"-gedeelte van de bestandsnaam te vervangen. Voor informatie over tekstinvoer, zie "Tekstinvoer" ( Tekstinvoer ).

Bestandsnamen
 • Bestandsnamen hebben de vorm "DSC_nnnn.xxx", waarbij nnnn een getal is van 0001 tot 9999 en xxx een van de volgende extensies is, toegewezen volgens de geselecteerde opties voor beeldkwaliteit en bestandstype:

  • NEF: NEF (RAW)-foto's

  • JPG: JPEG (fijn, normaal of basis) foto's

  • MOV: MOV-video's

  • NEV: NEV-video's

  • MP4: MP4-video's

  • NDF: Stofverwijderingsreferentiegegevens

 • Foto's die zijn gemaakt met [ Adobe RGB ] geselecteerd voor [ Kleurruimte ] in het foto-opnamemenu, hebben bestandsnamen in de vorm "_DSCnnnn.xxx".

 • In elk paar foto's die zijn opgenomen met beeldkwaliteitsinstellingen van RAW + JPEG, hebben de NEF (RAW)- en JPEG-foto's dezelfde bestandsnamen maar verschillende extensies.

 • Proxyvideo's hebben dezelfde bestandsnamen als de RAW-beelden waarmee ze zijn opgenomen, maar terwijl de RAW-beelden de extensie ".NEV" of ".MOV" krijgen, hebben de proxybestanden de extensie ".MP4".