Detekcija subjekta

Odaberite tip subjekta kojem kamera daje prioritet pri fokusiranju u video načinu ( Odabir tipa subjekta za autofokus ).

AF kada subjekt nije otkriven

Odaberite da li će kamera fokusirati ako ne može da detektuje subjekat tipa odabranog za [ Detekcija subjekta ] kada je [ Full-time AF ] izabran za režim fokusa.

  • Ako je odabrano [ ON ], kamera će pokrenuti autofokus bez obzira na to da li je subjekt odabranog tipa otkriven ili ne.

  • Odaberite [ OFF ] da onemogućite autofokus kada nije otkriven nijedan objekat odabranog tipa.