Podesite opcije obrade HLG video slike za upotrebu kada je [ HLG ] izabran kao režim tona za [ Tip video datoteke ] > [ H.265 10-bit (MOV) ] u meniju za snimanje video zapisa.

Opcija

Opis

[ Brzo oštro ]

Koristite [ Brzo oštrenje] za brzo podešavanje nivoa za uravnotežene [ Oštrenje ], [Oštrenje srednjeg opsega ] i [ Jasnoća ]. Ovi parametri se takođe mogu individualno podešavati.

[ Oštrenje ]

Kontrolišite oštrinu detalja i obrisa.

[ Oštrenje srednjeg opsega ]

Podesite oštrinu uzoraka i linija u rasponu između [ Sharpening ] i [ Clarity ].

[ Jasnoća ]

Podesite ukupnu oštrinu i oštrinu debljih obrisa bez utjecaja na svjetlinu ili dinamički raspon.

[ Kontrast ]

Podesite kontrast.

[ zasićenje ]

Kontrolišite živopisnost boja.

[ Hue ]

Podesite nijansu.