Kamera ne daje napajanje vanjskim mikrofonima kada je odabrano [ OFF ].

  • Da biste spriječili buku zbog smetnji koje stvara napajanje, preporučujemo da isključite napajanje iz priključka [ OFF ] kada koristite mikrofone koji ne zahtijevaju napajanje iz priključka.

  • Za informacije o tome da li vaš mikrofon zahtijeva napajanje iz priključka, obratite se proizvođaču.