Smanjite treperenje i trake kada snimate pod fluorescentnim ili živinim parom tokom snimanja video zapisa. Odaberite [ Auto ] da omogućite kameri da automatski odabere ispravnu frekvenciju. Ako [ Auto ] ne uspije dati željene rezultate, odaberite [ 50 Hz ] ili [ 60 Hz ] u skladu s frekvencijom lokalnog napajanja. Odaberite [ 50 Hz ] za područja s napajanjem od 50 Hz, [ 60 Hz ] za područja s napajanjem od 60 Hz.

Oprez: [ Smanjenje treperenja videa ]
  • Ako [ Auto ] ne daje željene rezultate i niste sigurni u frekvenciju lokalnog napajanja, testirajte obje opcije od 50 i 60 Hz i odaberite onu koja daje najbolje rezultate.

  • Smanjenje treperenja možda neće dati željene rezultate ako je subjekat veoma svetao. Ako je to slučaj, pokušajte odabrati manji otvor blende (veći f-broj).

  • Smanjenje treperenja možda neće dati željene rezultate u načinima koji nisu M. Ako je to slučaj, odaberite način rada M i odaberite brzinu zatvarača prilagođenu frekvenciji lokalnog napajanja:

    • 50 Hz: 1 / 100 s, 1 / 50 s, 1 / 25 s

    • 60 Hz: 1 / 125 s, 1 / 60 s, 1 / 30 s