Sačuvajte detalje u svetlima i senkama, stvarajući video zapise sa prirodnim kontrastom.

Opcija

Opis

Z

[ Ekstra visoko ]

Odaberite količinu aktivnog D-Lightinga koji se izvodi od (redom od visokog do niskog) [ Ekstra visoko ], [ Visoko ], [ Normalno ] i [ Nisko ].

P

[ Visoko ]

Q

[ Normalno ]

R

[ Nisko ]

[ Isključeno ]

Aktivno D-Lighting isključeno.