Kies of [ Matrixmeting ] prioriteit toekent aan gezichten die door de camera worden gedetecteerd. Deze instelling is alleen van toepassing tijdens zoekerfotografie.

Optie

Beschrijving

U

[ Gezichtsdetectie aan ]

Matrixmeting kent prioriteit toe aan gezichten die door de camera worden gedetecteerd.

V

[ Gezichtsdetectie uit ]

Matrixmeting kent geen prioriteit toe aan gezichten die door de camera worden gedetecteerd.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film