Kies of de ontspanknop kan worden gebruikt om scherp te stellen.

Optie

Beschrijving

[ Sluiter/AF-AAN ]

De camera stelt scherp wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

[ Alleen AF-ON ]

De camera stelt niet scherp wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

  • Door [ Alleen AF-ON ] te markeren en op 2 te drukken, worden de opties [ Onscherpte vrijgeven ] weergegeven.

Optie

Beschrijving

[ Inschakelen ]

Foto's kunnen worden gemaakt wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt (ontspanprioriteit).

[ Uitschakelen ]

  • Er kunnen alleen foto's worden gemaakt als de camera kan scherpstellen; let op: dit is alleen van toepassing als:

    • [ Focus ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling a1 [ Selectie AF-C-prioriteit ] en een andere optie dan [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand, of

    • [ Focus ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling a2 [ Selectie AF-S-prioriteit ] en een andere optie dan [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand.

  • Stel scherp met de AF-ON- knop of andere bedieningselementen waaraan AF-ON is toegewezen.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film