Kies de rol die is toegewezen aan de bewegingen voor omhoog, omlaag, links of rechts vegen tijdens schermvullende weergave.

Omhoog/omlaag vegen

Kies de bewerking die wordt uitgevoerd door omhoog of omlaag te vegen.

Optie

Beschrijving

[ Beoordeling ]

Wijs de huidige foto een vooraf geselecteerde beoordeling toe. De beoordeling kan worden gekozen door op 2 te drukken.

[ Selecteer om te verzenden (bedraad LAN/WT) ]

Markeer de huidige foto voor uploaden naar een computer of ftp-server waarop de camera is aangesloten via Ethernet of met behulp van een draadloze zender.

[ Beveiligen ]

Beveilig de huidige foto.

[ Spraakmemo ]

Veeg om te beginnen met het opnemen van een spraakmemo. Als er al een memo bestaat voor de huidige afbeelding, wordt door in plaats daarvan te vegen het afspelen van de bestaande memo gestart. Druk op het midden van de multi-selector om het opnemen of afspelen te beëindigen.

[ Geen ]

Omhoog of omlaag vegen heeft geen effect.

  • Foto's die zijn geselecteerd door omhoog of omlaag te vegen wanneer [ Rating ], [ Select to send (wired LAN/WT) ] of [ Protect ] is geselecteerd, worden aangegeven met pictogrammen ( Bestandsinformatie ). De markering kan worden verwijderd door nogmaals in dezelfde richting te vegen.

Veeg vooruit richting

Kies het gebaar dat wordt gebruikt voor frame-vooruit.

Optie

Beschrijving

S

[ Links←Rechts ]

Veeg van rechts naar links om de volgende foto te bekijken.

T

[ Links → Rechts ]

Veeg van links naar rechts om de volgende foto te bekijken.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film