Kies de items die worden vermeld in het i -menu dat wordt weergegeven wanneer de i -knop wordt ingedrukt tijdens filmopname. Voor informatie over het aanpassen van het i -menu, zie "Het i -menu aanpassen: i -menu aanpassen" ( De i -menu's aanpassen: i -menu aanpassen ).

Item

0

J

[ Kies afbeeldingsgebied ]

Afbeeldingsgebied: een filmuitsnede kiezen

G

[ Framegrootte en snelheid/beeldkwaliteit ]

Framegrootte/framesnelheid en filmkwaliteit

N

[ Bestemming ]

Bestemming

E

[ Belichtingscompensatie ]

Belichtingscompensatie

9

[ ISO gevoeligheid instellingen ]

ISO-gevoeligheidsinstellingen

m

[ Witbalans ]

Witbalans

h

[ Beeldregeling instellen ]

Beeldinstelling instellen

y

[ Actieve D-Lighting ]

Actieve D-Lighting

w

[ Meting ]

Kiezen hoe de camera de belichting instelt

D

[ Autofocus-modus ]

Livebeeldfotografie en filmen

t

[ AF-veldstand ]

Livebeeldfotografie en filmen

4

[ Elektronische VR ]

Elektronische VR

H

[ Microfoongevoeligheid ]

Microfoongevoeligheid

5

[ Verzwakker ]

verzwakker

6

[ Frequentierespons ]

Frequentierespons

7

[ Windruisreductie ]

Windruisonderdrukking

8

[ Hoofdtelefoonvolume ]

Hoofdtelefoonvolume

w

[ Aangepaste bedieningselementen ]

g2: Aangepaste bedieningselementen

W

[ Hoogtepunten pieken ]

d10: Hoogtepunten pieken

9

[ Markeer weergave ]

g4: Markeringsweergave

3

[ Monitorhelderheid ]

Monitorhelderheid

Z

[ Bluetooth-verbinding ]

Verbinding maken met smartapparaat

U

[ Wifi-verbinding ]

Wifi verbinding

j

[ Bedraad LAN/WT ]

Bedraad LAN/WT

W

[ Multi-selector elektrisch diafragma ]

Multi-selector vermogensdiafragma

X

[ Belichtingscomp. multi-selector. ]

Belichtingscomp. multi-selector

Multi-selector vermogensdiafragma

Kies of de multi-selector kan worden gebruikt voor elektrisch diafragma. Als [ Inschakelen ] is geselecteerd, wordt het diafragma groter als u 1 ingedrukt houdt. Door 3 vast te houden, wordt de opening kleiner.

Belichtingscomp. multi-selector

Kies of de multi-selector kan worden gebruikt om de belichtingscompensatie aan te passen. Door [ Inschakelen ] te selecteren, kan de belichtingscompensatie worden ingesteld door op 1 of 3 te drukken.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film