Beperk de camera tot een enkele autofocusmodus tijdens zoekerfotografie. Als [ AF-S ] of [ AF-C ] is geselecteerd, kan de resterende modus niet worden gekozen met de AF-modusknop en de hoofdinstelschijf.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film