Kies uit de onderstaande weergaveopties voor het scherpstelpunt van de zoeker.

Handmatige scherpstelmodus

Optie

Beschrijving

[ Aan ]

Het scherpstelpunt wordt altijd weergegeven in de handmatige scherpstelmodus.

[ Uit ]

Het scherpstelpunt wordt alleen weergegeven tijdens het selecteren van het scherpstelpunt.

Helderheid scherpstelpunt

Kies de helderheid van de scherpstelpuntweergave in de zoeker.

Dynamisch AF-veldhulp

Kies of de camera zowel het geselecteerde scherpstelpunt als de omringende scherpstelpunten weergeeft die worden gebruikt om de scherpstelling te ondersteunen in de dynamische AF-veldstand.

Optie

Beschrijving

[ Aan ]

Geef zowel het geselecteerde scherpstelpunt als de omliggende scherpstelpunten weer.

[ Uit ]

Geef alleen het geselecteerde scherpstelpunt weer.

[ Aan ] ([ Dynamisch veld-AF (9 punten) ] geselecteerd)

[ Uit ]

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film