Als u [ Ja ] selecteert, kunnen aanpassingen die normaal worden gemaakt door een knop ingedrukt te houden en aan een instelschijf te draaien, worden gemaakt door aan de instelschijf te draaien nadat de knop is losgelaten. Dit stopt wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt, de ontspanknop half wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt.

  • [ Knop loslaten om draaiknop te gebruiken ] is van toepassing op de knoppen E , S ( Q ), I , BKT , Y , W ( M ), S , T , U en AF-modus.

  • [ Knop loslaten om draaiknop te gebruiken ] is ook van toepassing op bedieningselementen waaraan de volgende functies zijn toegewezen met behulp van Persoonlijke instellingen f3 [ Aangepaste bedieningselementen ]: [ Belichtingsmodus ], [ Belichtingscompensatie ], [ AF-modus/AF-veldmodus ], [ ISO gevoeligheid ], [ Actieve D-Lighting ] en [ Metering ].

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film