Selecteer de stappen die worden gebruikt bij het maken van aanpassingen aan de ISO-gevoeligheid. Als de momenteel geselecteerde waarde voor ISO-gevoeligheid niet beschikbaar is bij de gekozen instelling, wordt de ISO-gevoeligheid ingesteld op de dichtstbijzijnde beschikbare waarde.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film