Kies wanneer de achtergrondverlichting van het bedieningspaneel en de knop oplichten.

  • Als [ Uit ] is geselecteerd, gaat de achtergrondverlichting branden wanneer de aan/uit-schakelaar naar D wordt gedraaid. De achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.

  • Als [ Aan ] is geselecteerd, zal de achtergrondverlichting oplichten terwijl de stand-by-timer actief is. Merk op dat dit het verbruik van de batterij verhoogt. De achtergrondverlichting gaat uit als de ontspanknop wordt ingedrukt, maar gaat weer aan als de knop wordt losgelaten.

Knop achtergrondverlichting

De volgende zijn uitgerust met achtergrondverlichting:

1

I knoop

2

BKT- knop

3

Aanwijzer voor vrijgavemodus

4

Y knop

5

O ( Q ) knop

6

K knop

7

G knop

8

g ( h / Q ) knop

9

X knop

10

W ( M ) knop

11

J knop

12

Fn3 ( C ) knop

13

S -knop

14

T -knop

15

a knop

16

R knop

17

U knop

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film