Kies of de camera gezichten detecteert en hierop scherpstelt wanneer [ Automatisch veld-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film