Wanneer focus peaking is ingeschakeld in de handmatige scherpstellingsmodus, worden objecten die in focus zijn aangegeven door gekleurde contouren op het scherm. U kunt de kleur kiezen.

Optie

Beschrijving

[ Piekniveau ]

Kies uit [ 3 (hoge gevoeligheid) ], [ 2 (standaard) ], [ 1 (lage gevoeligheid) ] en [ Uit ]. Hoe hoger de waarde, hoe groter de diepte die wordt weergegeven als scherp.

[ Hoogtepunt kleur hoogtepunt ]

Kies een highlight-kleur uit [ Rood ], [ Geel ], [ Blauw ] en [ Wit ].

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film