Kies de rol die tijdens het filmen aan het midden van de multi-selector is toegewezen.

Rol

Beschrijving

K

[ Selecteer middelste scherpstelpunt ]

Door op het midden van de multi-selector te drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.

X

[ Zoom aan/uit ]

Druk op het midden van de multi-selector om het scherm in te zoomen op het gebied rond het huidige scherpstelpunt (de zoomfactor wordt vooraf geselecteerd). Druk nogmaals om terug te keren naar het vorige scherm. Markeer [ Zoom aan/uit ] en druk op 2 om de zoomfactor te kiezen.

1

[ Films opnemen ]

Druk op het midden van de multi-selector om de opname te starten. Druk nogmaals om de opname te beëindigen.

[ Geen ]

Het indrukken van het midden van de multi-selector heeft geen effect.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film