Kies de rol die is toegewezen aan het midden van de multi-selector tijdens afspelen en stilstaande fotografie.

Zoekerfotografie

Rol

Beschrijving

K

[ Selecteer middelste scherpstelpunt ]

Door op het midden van de multi-selector te drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.

A

[ Vooraf ingesteld scherpstelpunt ]

Door op het midden van de multi-selector te drukken, wordt een vooraf ingesteld scherpstelpunt geselecteerd.

  • Om het punt te kiezen, markeert u het, houdt u het midden van de multi-selector ingedrukt en drukt u op de AF-modusknop totdat het scherpstelpunt knippert.

  • Afzonderlijke scherpstelpunten kunnen worden geselecteerd voor "breed" (liggend) oriëntatie en voor elk van de twee "hoog" (staand) oriëntaties als een andere optie dan [ Uit ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling a5 [ Punten opslaan op oriëntatie ].

  • Het gedrag van het midden van de multi-selector kan worden gekozen door op 2 te drukken wanneer [ Vooraf ingesteld scherpstelpunt ] is gemarkeerd.

    • [ Druk hierop om het scherpstelpunt op te roepen ]: Als u op het midden van de multi-selector drukt, wordt het vooraf ingestelde scherpstelpunt opgeroepen.

    • [ Houd ingedrukt om scherpstelpunt op te roepen ]: Het vooraf ingestelde scherpstelpunt wordt geselecteerd terwijl het midden van de multi-selector wordt ingedrukt. Als u het midden van de multi-selector loslaat, wordt het eerder geselecteerde scherpstelpunt hersteld.

[ Geen ]

Het indrukken van het midden van de multi-selector heeft geen effect.

Rechtstreekse beelden

Rol

Beschrijving

K

[ Selecteer middelste scherpstelpunt ]

Door op het midden van de multi-selector te drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.

X

[ Zoom aan/uit ]

Druk op het midden van de multi-selector om het scherm in te zoomen op het gebied rond het huidige scherpstelpunt (de zoomfactor wordt vooraf geselecteerd). Druk nogmaals om terug te keren naar het vorige scherm.

  • Markeer [ Zoom aan/uit ] en druk op 2 om de zoomfactor te kiezen.

[ Geen ]

Het indrukken van het midden van de multi-selector heeft geen effect.

Afspeelmodus

Ongeacht de geselecteerde optie, door op het midden van de multi-selector te drukken wanneer een film schermvullend wordt weergegeven, wordt de filmweergave gestart.

Rol

Beschrijving

l

[ Gefilterd afspelen ]

Druk op het midden van de multi-selector om alleen foto's te bekijken die voldoen aan de criteria die zijn geselecteerd voor [ Gefilterde afspeelcriteria ] in het afspeelmenu.

n

[ Miniatuur aan/uit ]

Druk op het midden van de multi-selector om te schakelen tussen schermvullende en 4-, 9- of 72-beelds miniatuurweergave.

o

[ Bekijk histogrammen ]

Er wordt een histogram weergegeven terwijl het midden van de multi-selector wordt ingedrukt. De histogramweergave is beschikbaar in zowel schermvullende als miniatuurweergave.

X

[ Zoom aan/uit ]

Druk op het midden van de multi-selector om het scherm in te zoomen op het gebied rond het actieve scherpstelpunt (de zoomfactor wordt vooraf geselecteerd). Druk nogmaals om terug te keren naar het vorige scherm.

  • Markeer [ Zoom aan/uit ] en druk op 2 om de zoomfactor te kiezen.

  • Zoom is beschikbaar in zowel schermvullende als miniatuurweergave.

u

[ Kies slot en map ]

Druk op het midden van de multi-selector om het dialoogvenster [ Kies slot en map ] weer te geven, waar u vervolgens een slot en map kunt kiezen om af te spelen.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film