Kies de ontspanstanden die toegankelijk zijn door op de S -knop te drukken en aan de hoofdinstelschijf te draaien wanneer de ontspanstandknop naar S is gedraaid.

  • Markeer een optie en druk op 2 om te selecteren; geselecteerde items zijn gemarkeerd met een vinkje ( M ). Om een geselecteerde optie te deselecteren (verwijder het vinkje van: U ) markeert u deze en drukt u nogmaals op 2 . Modi gemarkeerd met een vinkje ( M ) zijn beschikbaar voor selectie via de hoofdinstelschijf.

  • Druk op J om wijzigingen op te slaan wanneer de instellingen zijn voltooid.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film