Anslut till smartphones eller surfplattor (smarta enheter) via Bluetooth eller Wi-Fi.

Parning (Bluetooth)

Para ihop med eller anslut till smarta enheter med Bluetooth.

Alternativ

Beskrivning

[ Börja koppla ihop ]

Para ihop kameran med en smart enhet ( Ansluter via Bluetooth ).

[ Ihopkopplade enheter ]

Lista ihop parade smarta enheter. För att ansluta, välj en enhet från listan.

[ Bluetooth-anslutning ]

Välj [ Aktivera ] för att aktivera Bluetooth.

Välj att skicka (Bluetooth)

Välj bilder för uppladdning till en smart enhet. Du kan också välja att ladda upp bilder när de tas.

Alternativ

Beskrivning

[ Välj automatiskt att skicka ]

Välj [ ] för att markera bilder för uppladdning när de tas. Foton laddas upp i JPEG-format med en storlek på 2 megapixlar, även om andra uppladdningsstorlekar och formatalternativ har valts med kameran. Bilder tagna under inspelning kommer inte att laddas upp. De måste laddas upp manuellt.

[ Manuellt välj att skicka ]

Ladda upp valda bilder. Överföringsmarkering visas på de valda bilderna.

[ Avmarkera alla ]

Ta bort överföringsmarkeringen från alla bilder.

Wi-Fi-anslutning

Anslut till smarta enheter via Wi-Fi.

Upprätta Wi-Fi-anslutning

Initiera en Wi-Fi-anslutning till en smart enhet.

  • Kamerans SSID och lösenord kommer att visas. För att ansluta, välj kamerans SSID på den smarta enheten och ange lösenordet ( Ansluter via Wi-Fi (Wi-Fi-läge) ).

  • När en anslutning har upprättats kommer detta alternativ att ändras till [ Stäng Wi-Fi-anslutning ].

  • Använd [ Stäng Wi-Fi-anslutning ] för att avsluta anslutningen när så önskas.

Wi-Fi-anslutningsinställningar

Få åtkomst till följande Wi-Fi-inställningar:

Alternativ

Beskrivning

[ SSID ]

Välj kamerans SSID.

[ Autentisering/kryptering ]

Välj [ ÖPPNA ] eller [ WPA2-PSK-AES ].

[ Lösenord ]

Välj kameralösenordet.

[ Kanal ]

Välj en kanal.

  • Välj [ Auto ] för att låta kameran välja kanal automatiskt.

  • Välj [ Manuell ] för att välja kanal manuellt.

[ Aktuella inställningar ]

Visa aktuella Wi-Fi-inställningar.

[ Återställ anslutningsinställningar ]

Välj [ Ja ] för att återställa Wi-Fi-inställningarna till standardvärdena.

Skicka medan av

Om [ ] väljs fortsätter uppladdningen av bilder till smarta enheter anslutna via Bluetooth även när kameran är avstängd.

Platsdata (smart enhet)

Visa data för latitud, longitud, höjd och UTC (Universal Coordinated Time) som laddats ner från en smart enhet.