Skapa en beskuren kopia av det valda fotografiet. Fotografiet visas med den valda beskärningen i gult; skapa en beskuren kopia enligt beskrivningen nedan.

Till

Beskrivning

Storlek på grödan

Tryck på X eller W ( M ) för att välja beskärningsstorlek.

Ändra bildförhållandet för beskärning

Vrid på huvudkommandoratten för att välja bildförhållande.

Placera grödan

Använd multiväljaren för att placera beskärningen.

Spara skörden

Tryck på J för att spara den aktuella beskärningen som en separat fil.

Beskurna bilder
  • Beroende på storleken på den beskurna kopian, kanske uppspelningszoom inte är tillgänglig när beskurna kopior visas.

  • Beskärningsstorleken visas uppe till vänster i beskärningsdisplayen. Storleken på kopian varierar med beskärningsstorlek och bildförhållande.