Alegeți durata întârzierii de declanșare, numărul de fotografii realizate și intervalul dintre fotografii în modul autodeclanșator.

Opțiune

Descriere

[ Întârziere autodeclanșator ]

Alegeți durata întârzierii de declanșare.

[ Numărul de fotografii ]

Apăsați 1 și 3 pentru a alege numărul de fotografii realizate de fiecare dată când este apăsat butonul de declanșare; alegeți dintre valori de la 1 la 9.

[ Intervalul dintre fotografii ]

Alegeți intervalul dintre fotografii când [ Număr de fotografii ] este mai mare de 1.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film