Alegeți cât de rapid răspunde focalizarea dacă ceva trece între subiect și cameră în timpul fotografierii cu vizor în modul de focalizare automată AF‑C sau când este selectat AF-A și camera înregistrează folosind AF-C .

  • Alegeți [ 5 (Întârziat) ] pentru a vă menține focalizarea asupra subiectului original.

  • Alegeți [ 1 (Rapid) ] pentru a facilita deplasarea focalizării asupra obiectelor care vă traversează câmpul vizual.

  • Rețineți că [ 2 ] și [ 1 (Rapid) ] sunt echivalente cu [ 3 ] când este selectat [ Urmărire 3D ] sau [ Zona AF automată ] pentru modul zonă AF.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film