Alegeți elementele listate în i afișat când i este apăsat în timpul înregistrării filmului. Pentru informații despre personalizarea i , consultați „Personalizarea meniului i : Personalizarea meniului i ” ( Personalizarea i : Personalizarea meniului i ).

Articol

0

J

[ Alegeți zona imaginii ]

Reglarea setărilor zonei imaginii

G

[ Dimensiunea și rata cadrului/Calitatea imaginii ]

Dimensiunea cadrelor/Rata cadrelor și calitatea filmului

N

[ Destinație ]

Destinaţie

E

[ Compensarea expunerii ]

Compensarea expunerii

9

[ Setări de sensibilitate ISO ]

Reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO)

m

[ Balans de alb ]

Obținerea de culori naturale cu diferite surse de lumină (echilibrul de alb)

h

[ Setați controlul imaginii ]

Procesarea imaginii (Controale imaginii)

y

[ D‑Lighting activ ]

D‑Lighting activ

w

[ Contorizare ]

Alegerea modului în care aparatul foto setează expunerea

g

[ Mod autofocus ]

Modul de focalizare automată

t

[ Mod zonă AF ]

Mod zonă AF

4

[ VR electronic ]

VR electronic

H

[ Sensibilitatea microfonului ]

Sensibilitatea microfonului

5

[ Atenuator ]

Atenuator

6

[ Răspuns în frecvență ]

Raspuns in frecventa

7

[ Reducerea zgomotului vântului ]

Reducerea zgomotului vântului

8

[ Volum căști ]

Volumul căștilor

w

[ Comenzi personalizate ]

f3: comenzi personalizate

W

[ Realele de vârf ]

d11: Peaking Highlights

9

[ Evidențiați afișaj ]

g5: Evidențiați Afișaj

3

[ Luminozitatea monitorului ]

Luminozitatea monitorului

Z

[ Conexiune Bluetooth ]

Conexiune Bluetooth

U

[ Conexiune Wi‑Fi ]

Conexiune Wi-Fi

$

[ Diafragma de putere cu selector multiplu ]

Diafragma de putere cu selector multiplu

%

[ Comp. expunere cu selector multiplu. ]

Comp. expunere cu selector multiplu.

Diafragma de putere cu selector multiplu

Alegeți dacă selectorul multiplu poate fi utilizat pentru deschiderea de putere. Selectați [ Activare ] pentru a activa deschiderea de putere. Apăsați 1 pentru a mări diafragma, 3 pentru a îngusta diafragma.

Comp. expunere cu selector multiplu.

Alegeți dacă selectorul multiplu poate fi utilizat pentru a regla compensarea expunerii. Selectarea [ Activare ] permite setarea compensării expunerii apăsând 1 sau 3 .

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film