Selectați [ Activat ] pentru a previzualiza modul în care opțiunile selectate în prezent pentru viteza obturatorului, diafragma și sensibilitatea ISO afectează expunerea în timp ce faceți fotografii în modurile P , S , A și M .

Previzualizarea expunerii
 • Previzualizarea expunerii nu este disponibilă când este selectat A (Bulb) sau % (Timp) pentru viteza obturatorului. Rețineți că previzualizarea poate să nu reflecte cu acuratețe rezultatele finale atunci când:

  • [ Pornit ] este selectat pentru setarea personalizată d6 [ Viteze de expunere extinse (M) ] și viteza obturatorului este de 60 s sau mai mică

  • Se folosește iluminarea cu bliț

  • [ Active D‑Lighting ] sau [ HDR (high dynamic range) ] este în vigoare

  • s este selectat pentru viteza obturatorului

  • Bracketing-ul este în vigoare

 • Dacă subiectul este foarte luminos sau foarte întunecat, indicatorii de expunere vor clipi pentru a avertiza că previzualizarea poate să nu reflecte cu exactitate expunerea.

 • Expunerea poate fi ajustată cu ±5 EV, deși numai valorile între -3 și +3 EV sunt reflectate în afișajul de previzualizare.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film