Alegeți rolul atribuit J în timpul fotografierii și redării statice.

Fotografie cu vizor

Opțiune

Descriere

K

[ Selectați punctul central de focalizare ]

Apăsarea J selectează punctul central de focalizare.

K

[ Evidențiați punctul de focalizare activ ]

Apăsarea J evidențiază punctul de focalizare activ.

[ Nici unul ]

Apăsarea J în timpul fotografierii nu are efect.

Vizualizare live

Opțiune

Descriere

K

[ Selectați punctul central de focalizare ]

Apăsarea J selectează punctul central de focalizare.

p

[ Zoom activat/dezactivat ]

Apăsați J pentru a mări afișajul în zona din jurul punctului de focalizare curent. Apăsați J pentru a reveni la afișajul anterior.

Pentru a alege raportul de zoom, evidențiați [ Zoom activat/dezactivat ] și apăsați 2 .

[ Nici unul ]

Apăsarea J în timpul fotografierii nu are efect.

Mod redare

Indiferent de opțiunea selectată, apăsarea J când un film este afișat cadru întreg începe redarea filmului.

Opțiune

Descriere

n

[ Miniatura activată/dezactivată ]

Apăsați J pentru a comuta între redarea cadru întreg și redarea miniaturii de 4, 9 sau 72 de cadre.

o

[ Vizualizați histogramele ]

O histogramă este afișată în timp ce J este apăsat. Afișajul histogramei este disponibil atât în redare cadru întreg, cât și în miniatură.

p

[ Zoom activat/dezactivat ]

Apăsați J pentru a mări afișajul în zona din jurul punctului de focalizare activ. Apăsați J pentru a reveni la afișajul anterior.

  • Pentru a alege raportul de zoom, evidențiați [ Zoom activat/dezactivat ] și apăsați 2 .

  • Zoom-ul este disponibil atât în redare cadru întreg, cât și în miniatură.

u

[ Alegeți slotul și folderul ]

Apăsați J pentru a afișa dialogul [ Alegeți slotul și folderul ], unde puteți alege apoi un slot și un folder pentru redare.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film