Selectarea [ Da ] permite ajustările care se fac în mod normal ținând apăsat un buton și rotind un selector de comandă, să fie făcute prin rotirea selectorului de comandă după eliberarea butonului. Aceasta se termină când butonul este apăsat din nou, butonul de declanșare este apăsat până la jumătate sau temporizatorul de așteptare expiră.

  • [ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ] se aplică butoanelor E , S ( Q ), BKT , c ( Y ), Q / g ( U ), X ( T ), W ( Y ) și AF.

  • [ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ] se aplică și comenzilor cărora le-au fost atribuite următoarele roluri folosind Setări personalizate f3 sau g2 [ Comenzi personalizate ]: [ Alegeți zona imaginii ], [ D‑Lighting activ ], [ Măsurare ], [ Bracketing automat ], [ Expunere multiplă ], [ HDR (gamă dinamică înaltă) ], [ Mod întârziere expunere ], [ 1 pas viteză/diafragma ] și [ Alegeți numărul obiectivului non-CPU ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film