Alegeți dacă butonul E este necesar pentru compensarea expunerii.

Opțiune

Descriere

[ Activat (Resetare automată) ]

Compensarea expunerii poate fi ajustată rotind selectorul de comandă care nu este utilizat în prezent pentru viteza obturatorului sau diafragma. Setarea selectată cu selectorul de comandă este resetată atunci când camera se oprește sau expiră temporizatorul de așteptare.

[ Activat ]

Compensarea expunerii poate fi ajustată rotind selectorul de comandă care nu este utilizat în prezent pentru viteza obturatorului sau diafragma. Compensarea expunerii nu este resetată când aparatul foto se oprește sau când temporizatorul de așteptare expiră.

[ Dezactivat ]

Compensarea expunerii este setată prin apăsarea butonului E și rotirea selectorului principal de comandă.

  • Această setare are efect în modurile P , S și A . Compensarea simplă a expunerii nu este disponibilă în alte moduri.

  • Selectorul de comandă utilizat variază în funcție de modul de fotografiere.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film